Three-Monkeys-Collector

HZZ verzamelaarster - 3 Affensammlerin - Collectionneur des 3 singes

symbool klein

www.three-monkeys.info

image001

Annelies van den Bergh

Nederland - Netherlands - Niederlande - Pays Bas

image003 In 1973, op 15-jarige leeftijd kocht ik in Amersfoort mijn eerste horen, zien en zwijgen beeldje. Op de een of andere manier was ik erdoor gefascineerd. Vrij snel erna kocht ik er nog twee, wat destijds door mijn ouders totaal niet werd begrepen. Wat doet een vijftienjarige met dit soort beeldjes ? Zij zagen het meer als een bevlieging.

 

Door de jaren heen ben ik horen, zien en zwijgen beeldjes blijven kopen. Niet alleen apen, maar eigenlijk alles met het HZZ symbool. Ik heb nu meer dan 500 beeldjes.

 

Het ene moment ben ik meer met de aapjes bezig dan het andere. De verzameling staat nu in een speciale kamer in het huis, maar heeft ook wel eens jaren in dozen gezeten.

 

In het begin kocht ik alles wat ik vond, maar de laatste tijd koop ik veel selectiever. Een gebrek aan plaats om alles neer te zetten speelt hier zeker in mee.

 

image011

 

Naast het verzamelen van horen, zien en zwijgen aapjes doe ik ook veel op het gebied van quilten. Ik hou een lijst bij van quilters die quiltblokken met elkaar ruilen. Op het blok, de “siggy”, die ik verstuur staat altijd een afbeelding van de aapjes.

 

Ik zie dan ook regelmatig quilts, waarin mijn horen, zien, zwijgen aapjes zijn verwerkt.

http://quiltsandsiggies.blogspot.com

03-2008

image002 In 1973, when I was 15 years old, I bought my first hear, see and speak no evil figurine in Amersfoort in the Netherlands. In one way or another it fascinated me. Soon after I bought two more items, something what my parents completely failed to understand. What does a 15 year old girl need this for? They thought it was a fleeting interest.

 

image008

 

Over all the following years I continued to purchase more and more No Evils. Not only monkeys, but in fact everything that represents hear, see and speak no evil. Now I have over 500 figurines. There are times that I am busier with the three monkeys than other moments. The collection is now displayed in a special room in our house, but, for a number of years, also has been stored in boxes. In the early days I bought everything that I could find, but recently I am much more selective with my buying. Lack of display space certainly plays a role as well.

 

In addition to collecting No Evils, I am also very active in the field of quilting.

I am administering a list of quilters who exchange quilt blocks with each other. On the block, the “siggy” that I am sending out, always is a picture of the 3 monkeys.

I frequently see quilts that include my hear-see-speak-no-evil monkeys.

http://quiltsandsiggies.blogspot.com

image004 In 1973, als ich 15 Jahre alt war, kaufte ich meine erste Drei-Affenfigur in Amersfoort in den Niederlanden. Irgendwie hat es mich fasziniert. Kurz darauf kaufte ich zwei weitere Exemplare, etwas was meine Eltern überhaupt nicht verstanden. Was soll eine 15 jährige damit? Sie glaubten, dass es ein kurzzeitiges Interesse sein würde.

 

Über all die Jahren hinweg habe ich immer weitere dazu gekauft. Nicht nur Affen, sondern eigentlich alles mit dem nicht-hören-sehen-sagen Symbol. Jetzt besitze ich über 500 Exemplare.

 

Es gibt Momente worin ich mich mehr mit den drei Affen befasse, als andere. Die Sammlung steht jetzt in einem speziellen Zimmer in unserem Haus, aber es gab auch Zeiten, dass alles jahrelang in Schachteln aufbewahrt wurde.

 

Am Anfang kaufte ich einfach alles was ich finden konnte, aber in letzter Zeit kaufe ich viel gezielter. Platzprobleme spielen hier sicher auch eine Rolle.

 

Nebst dem Sammeln von nicht-hören-sehen-sagen Affen bin ich auch viel auf dem Gebiet des Quilten beschäftigt. Ich führe eine Liste von Quilter, die Quiltblöcke mit einander austauschen.

 

Auf dem Block, „das Siggy“, das ich versende, steht immer eine Abbildung der drei Affen.

 

Ich sehe dann auch öfters Quilts, worin meine nicht-hören-sehen-sagen Affen verarbeitet sind.

 

 

image005

 

http://quiltsandsiggies.blogspot.com

 

image008  En 1973, quand j’avais 15 ans, j’ai acheté ma première figurine de la sagesse à Amersfoort aux Pays-Bas. D’une manière ou d’une autre cela me fascinait. Peu de temps après, j’ai acheté deux autres objets et mes parents ne comprenait pas. Qu’est-ce qu’une petite fille de 15 ans faisait avec ces objets ? Ils ont pensé qu’il s’agissait d’un intérêt passager.

Tout au long des années suivantes j’ai continué à acheter de plus en plus de figurines de la sagesse. Pas uniquement des singes, mais en fait, tout ce qui représentait ne pas entendre, voir et dire le mal. J’ai maintenant un peu plus de 500 figurines. Il y a des moments où je m’en occupe plus que d’autres. La collection est maintenant disposée dans une pièce dédiée de notre maison, alors que pendant un certain nombre d’années ils étaient rangés dans des boîtes. Je suis bien plus sélective avec mes acquisitions. Le manque de place y est certainement pour beaucoup.

En plus de collectionner les personnages de la sagesse, je suis également très active dans le domaine de la courtepointe (capitonnage).

J’administre une liste de personnes qui partagent cet intérêt. L’image des « siggy » que j’ai envoyée représente les 3 singes.

Je vois régulièrement des « capitonnages » qui incluent les singes qui n’entendent pas, ne voient pas et ne disent pas le mal.

http://quiltsandsiggies.blogspot.com

.