Three-Monkeys-Collector

HZZ verzamelaars - 3 Affensammler - Collectionneurs des 3 singes

symbool klein

www.three-monkeys.info

Bep en Ben van Baarle

Nederland - Netherlands - Niederlande - Pays Bas

image003  Wij zijn beiden in 1946 geboren en hebben 55 jaar in Delft gewoond. Op latere leeftijd zijn we naar Eindhoven verhuisd en Ben werkt hier als projectleider bij TNO Industrie & Techniek. Bep is onbezoldigd sociaal werkster en iedereen kan met problemen bij ons binnenlopen. Wij hebben twee kinderen Debbie en Joerie. Wij wonen in een patiobungalow aan de rand van Eindhoven.

Na een “inburgeringsperiode” hebben wij onze draai hier gevonden. We houden van fietsen en wandelen, echter de zee kunnen we niet vergeten. Tevens bezoeken we graag grote steden, dat is eenvoudig vanuit Meerhoven met een vliegveld naast de deur. Bep heeft haar sociale leven weer opgepakt en verleent hand- en spandiensten in de wijk en speelt tennis. Ben is bestuurslid van de wijk Meerhoven/Zandrijk.

 

Bep van Baarle

 

Bij Bep thuis op de schoorsteen stond een koperen beeldje, naar wat later bleek: horen, zien en zwijgen. Na het overlijden van haar moeder, kreeg Bep dat beeldje en het kwam na ons trouwen ook op onze schoorsteen te staan. Nadat we Abraham hadden gezien zijn we ons meer gaan toeleggen op onze hobbies, Bep het poppenhuis en samen de HZZ beeldjes. Na 6 jaar hadden we ca. 250 stuks voornamelijk verzameld door bezoeken aan vlooienmarkten. Op de zaterdagse curiosamarkt in Delft was Ben altijd te vinden. Na onze verhuizing naar Eindhoven kost het veel meer moeite om onze collectie uit te breiden. Voor de grote markten moeten we een hele zaterdag besteden, die tijd nemen we niet altijd. Nu wordt vaak het internet hiervoor gebruikt, maar de prijzen liggen daar veel hoger doordat veel meer verzamelaars bieden (met geld is immers alles te koop).

 

Bij onze verhuizing van Delft naar Eindhoven hebben we van de kinderen “Winnie de Pooh” gekregen. Andere bijzondere beeldjes zijn de “Pink Panter” en een aantal hele oude beeldjes. Op onze reizen worden ook nog weleens bijzondere beeldjes meegebracht zoals uit Thailand en Egypte. Onze verzameling (ca. 350) staan in 6 vitrine kasten die in een lange gang hangen. Dit is tevens onze beperking, de beeldjes moeten in deze vitrinekasten passen.

 

Samen met Ine en Ben Beker hebben wij de HZZ dag van 2006 hier in Eindhoven mogen organiseren. Met 62 deelnemers was het de best bezochte bijeenkomst sinds het begin van de HZZ verzamelaarsdagen.

Om een paar foto’s van deze dag te zien klik op deze link: Eindhoven 2006

 

image002 We both were born in 1946 and have lived in Delft in Holland for 55 years. It is just a few years ago that we moved to Eindhoven and Ben works here as Project Manager at TNO Industrie & Techniek. Bep is an unpaid social worker and everyone with problems can contact us. We have two children, Debbie and Joerie.  We live in a bungalow at the outskirts of Eindhoven.

After an integration period we now feel “at home”. We like bicycling and walking, but the sea, which we also like very much, is now too far away. We like city-hopping, which is quite easy with the airport Meerhoven nearby. Bep has taken up her social life again and is a helping hand for the neighbourhood. She also plays tennis. Ben is member of the area governing board.

 

In the home where Bep grew up, there was a little brass statue on the mantelpiece. Later it was found to be No Evil Monkeys. After her mother passed away, Bep inherited the figurine and after we married it found its place in our home. After both of our 50th birthdays we spend more time for our hobbies, Bep on her doll’s house and together on the 3 monkeys. After six years of collecting we had about 250 pieces, mainly by visiting flea markets. Ben could always be found at the weekly antique market in Delft. After moving to Eindhoven it now has become much more difficult to expand our collection. If we want to visit the large markets, we would need the entire Saturday, but we do not always want to spend the time for that. Instead we are buying more and more on the internet, but the prices there are much higher, because more collectors are bidding there (money buys everything).

 

Ben van Baarle

 

When we moved to Eindhoven, our children gave us “Winnie de Pooh”. Other specials are the “Pink Panthers” and several very old figurines. From our travels we bring home special items, such as from Thailand and Egypt. Our three-monkeys-collection (approx. 350) is now displayed in 6 showcases which are located in a long hallway. This also is our restriction: new items must fit into these glass cabinets.

 

Together with fellow-collectors Ine and Ben Beker we had the pleasure of organizing the No Evil Monkeys Collectors Day for 2006 here in Eindhoven. With 62 participants it was the best visited meeting ever. To view a few pictures of this event, click on this link:

Eindhoven 2006

 

 image004 Wir sind beiden in 1946 geboren und haben 55 Jahre in Delft in Holland gewohnt. Es ist also noch nicht so lange her, dass wir nach Eindhoven umgezogen sind. Ben arbeitet hier als Projektmanager  bei TNO Industrie & Techniek. Bep ist unbezahlte Sozialarbeiterin und jeder kann mit Problemen bei ihr vorbeikommen. Wir haben zwei Kinder,  Debbie und Joerie. Wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Stadtrand von Eindhoven. Nach einer Eingewöhnungszeit fühlen wir uns ganz wohl hier. Wir gehen gerne Radfahren oder Wandern, aber das Meer können wir nicht ganz vergessen. Wir besuchen gerne Gross-Städte und das ist jetzt ziemlich einfach, da der Flughafen Meerhoven ganz in der Nähe ist. Bep hat ihre Sozialaufgaben wieder aufgenommen und leistet Hilfe in unserer Gemeinschaft. Sie spielt auch Tennis. Ben ist Verwaltungsmitglied in unserer Kommune Meerhoven/Zandrijk.

 

Im Haus wo Bep aufgewachsen ist stand eine Figur aus Kupfer. Wie es sich später herausstellte waren dies die drei Affen. Nach dem Ableben ihrer Mutter bekam Bep diese Affenfigur und nach unserer Heirat stand sie in unserer Wohnung. Nach unseren beiden 50. Geburtstagen haben wir mehr Zeit für unsere Hobbys, Bep für das Puppenhaus und zusammen für die drei Affen. Nach 6 Jahren hatten wir ca. 250 Stück, hauptsächlich auf Flohmärkte gekauft. Ben war immer auf dem samstäglichen Antikmarkt in Delft zu finden. Nach unserem Umzug nach Eindhoven ist es einiges schwieriger geworden unsere Sammlung zu vergrössern. Die wichtigen Märkte sind ziemlich weit weg und das kostet viel Zeit, die wir nicht immer dafür aufwenden möchten. Jetzt schauen wir des Öfteren im Internet, aber die Preise dort sind viel höher, weil viel mehr Sammler bieten (Mit Geld kann man bekanntlich alles kaufen).

 

Anlässlich unseres Umzuges von Delft nach Eindhoven haben unsere Kinder uns “Winnie de Pooh” geschenkt. Andere spezielle Figuren sind die “Pink Panter” und einige sehr alte Statuen. Während unseren Reisen finden wir manchmal noch besondere Exemplare, wie in Thailand oder Ägypten. Unsere Affensammlung besteht aus ca. 350 St. und ist in 6 Vitrinenschränken ausgestellt, welche in einem langen Durchgang aufgehängt sind. Dies ist gleich auch unsere Einschränkung: die Figuren müssen in diesen Schränken passen.

 

Logo HZZ 2006 bijeenkomst Eindhoven

 

Zusammen mit Ine und Ben Beker haben wir den Drei-Affen Sammlertag 2006 hier in Eindhoven organisiert. Mit 62 Teilnehmern war es das bestbesuchte Treffen seit Anfang. Für Bilder dieses Tages auf diesem Link klicken:

Eindhoven 2006

 10-2006

image008 Nous sommes tous les deux nés en 1946 et nous avons vécu à Delft en Hollande pendant 55 ans. Nous avons déménagé il y a quelques années pour Eindoven et Ben travaille comme Directeur de Projets à TNO Industries & Techniek. Bep est une travailleuse sociale bénévole et quiconque a un problème peut nous contacter. Nous avons deux enfants, Debbie et Joerie. Nous habitons une maisonnette à la périphérie d’Eindhoven.

Après une période d’intégration, nous nous sentons maintenant “chez nous”. Nous aimons les promenades à vélo, la marche, nous aimons aussi beaucoup la mer mais c’est maintenant trop loin de chez nous. Nous aimons faire du tourisme ce qui est assez facile car nous sommes proches de l’aéroport de Meerhoven. Bep a repris en main notre vie sociale et elle est d’une grande aide pour le voisinage. Elle joue également au tennis. Ben fait partie du Conseil d’Administration de la région.

Dans la maison d’enfance de Bep il y avait une statuette en laiton sur la cheminée. Plus tard, nous avons compris qu’il s’agissait d’une figurine de la sagesse. Quand sa mère est décédée, Bep a hérité de cette statuette et après notre mariage, cette statuette a trouvé sa place dans notre maison. Après l’anniversaire de nos 50 ans, nous avons passé plus de temps pour nos loisirs, Bep avec sa maison de poupées et ensemble avec les trois singes. Après 6 ans de collection, nous avions environ 250 pièces, principalement en provenance de marchés aux puces. Ben en a trouvé également sur les brocantes à Delft.  En déménageant à Eindhoven il est devenu plus difficile d’accroître notre collection. Il nous faut tout notre samedi pour nous rendre sur de grands marchés et nous ne voulons pas toujours passer tout notre temps ainsi. A la place, nous achetons de plus en plus sur internet, mais les prix sont beaucoup plus élevés, car les collectionneurs surenchérissent (l’argent achète tout).

Lorsque nous avons déménagé à Eindhoven, nos enfants nous ont donné “Winnie l’ourson”. D’autres spécimens sont “les panthères roses” ainsi que des figurines anciennes. De nos voyages nous rapportons des objets particuliers, de Thaïlande et d’Egypte par exemple. Notre collection des trois singes (environ 350 objets) est présentée dans 6 vitrines situées dans un long couloir. C’est aussi notre restriction : les nouvelles acquisitions doivent tenir dans ces vitrines.

Ensemble avec des amis collectionneurs Ine et Ben Beker nous avons eu le plaisir d’organiser la rencontre des collectionneurs de la sagesse en 2006 ici à Eindhoven. Avec 62 participants ce fut la rencontre la plus populaire. Pour voir quelques photos de cet événement, cliquez sur le lien : Eindhoven 2006.