Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                   Appraisal: 1007-151

Name: Mary Brice

Country: USA

Date: July 01, 2010

Want to sell this item?:  not known

Pictures:

 

image007

 

Story:

image002  I have this dark amber glass figurine that was my mothers and I think my grandmothers. It has been around for as long as I can remember and I am 65. Do you know where I can find out if it has any value?.

image003 Dit bernsteen gekleurde glazen beeldje was van mijn moeder en ik denk zelfs van mijn grootmoeder. Het is er al zo lang ik me herinner en ik ben nu 65. Kunt u me zeggen of het enige waarde heeft?

image004  Diese bernsteinfarbige Affen gehörten meiner Mutter und ich glaube sogar meiner Grossmutter. Sie sind da so lange ich mich erinnern kann und ich bin jetzt 65. Wo kann ich herausfinden was sie wert sind?

Valuation:

image002  Hello Mary,

thanks for the picture. This design of the three monkeys is very well known and similar figurines have been produced in vast quantities, before and also after WWII. What is unusual is that this item is made from moulded glass. I have two similar items in my collection, made of blue and amber glass. These were produced in Europe.

Because of the well-known design, these monkeys do not have a high value. There might be the odd collector who is specially looking for glass monkeys, but even in that case I would be surprised if you would get more than US$ 10 for them.

May I suggest that you keep them in memory of your grandmother?

Hope you are not too disappointed.

image003  Hallo Mary,

bedankt voor de foto. Deze uitvoering van de drie aapjes is erg bekend en soortgelijke beeldjes bestaan er in grote hoeveelheden van vòòr en na de 2e wereldoorlog. Wat is bijzonder is dat het van glas gemaakt is. Ik heb twee soortgelijke beeldjes in mijn verzameling uit blauw en bernsteen glas. Deze werden in Europa geproduceerd.

Omdat het ontwerp heel bekend is, heeft dit HZZ beeldje geen hoge waarde. Er is misschien de een of andere verzamelaar die speciaal iets van glas zoekt. Maar zelfs in dat geval zou het me verbazen als er meer dan US$ 10 voor betaald werd. Ik stel voor, dat u de aapjes bewaart in herinnering aan uw grootmoeder.

Ik hoop dat u niet al te teleurgesteld bent.

image004  Hallo Mary,

Danke für das Bild. Diese Gestaltung der Drei Affen ist sehr bekannt und ähnliche Ausführungen gibt es in grösseren Mengen von vor und nach dem 2. Weltkrieg. Speziell ist bei diesen Affen, dass sie aus Glasguss sind. Ich habe zwei ähnliche Figuren in meiner Sammlung aus blauem und bernsteinfarbigem Glas, welche in Europa produziert wurden. Da diese Darstellung sehr bekannt ist, stellen sie keinen grossen Wert da. Vielleicht gibt es ein Sammler der speziell etwas aus Glas sucht, aber auch dann würde ich mich wundern, wenn dafür mehr als US$ 10 bezahlt wird. Darf ich vorschlagen, dass Sie diese Affen in Erinnerung an Ihrer Grossmutter behalten? Ich hoffe Sie sind nicht all zu sehr enttäuscht.

Comments from readers:

image002  Thank you very much for taking the time to research my monkeys. I will always cherish these little guys and make sure my children will know their history. Thanks again. Mary Ellen Brice

image003  Heel hartelijk dank voor uw tijd om dit over mijn aapjes uit te zoeken. Ik zal ze altijd in ere houden en ervoor zorgen dat mijn kinderen weten waar ze vandaan komen. Nogmaals dank. Mary Ellen Brice

image004  Vielen Dank für die Zeit die Sie für diese Bewertung aufgewendet haben. Ich werde diese Affen immer in Ehren halten und dafür sorgen, dass meine Kinder wissen woher sie kommen. Nochmals Dank. Mary Ellen Brice.

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact

Home

Back to top