Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                   Appraisal: 1004-271

Name: Andy Trant

Country: USA

Date: April 14, 2010

Want to sell this item?:  yes

Pictures:

 

image017          image008

Story:

image002  Hi, our family inherited a no evil monkey statue after my grandfather passed away. It is made of green jade and sits on a black stand. There is a sticker on the bottom that says “sculptor A. Santini" The statue was made in Italy. My Grandfather was in world war II and was stationed overseas in Europe. I think that he bought this statue while he was there. I have included a few pictures and we are interested in selling it if there is a collector who would enjoy having it. Thank you for taking a look at it. -

Andy Trant.

image003  Hallo, onze familie heeft een HZZ beeldje geërfd, nadat mijn grootvader overleden was. Het is gemaakt van groen jade en staat op een zwart voetstuk. Een etiket aan de onderkant zegt “sculptor A. Santini”. Het beeldje komt uit Italië. Mijn grootvader heeft aan de 2e wereldoorlog deelgenomen en was in Europa gestationneerd. Ik denk dat hij dat beeldje toen daar gekocht heeft. We willen het wel verkopen, als er een verzamelaar is die het graag wil hebben. Bedankt voor uw beoordeling. -

Andy Trant

image004  Hallo, unsere Familie hat diese Drei-Affenfigur aus der Nachlassenschaft meines Grossvaters erhalten. Das Material ist grüner Jade mit einem schwarzen Podest. Der Aufkleber sagt: „sculptor A. Santini“. Die Statue wurde in Italien hergestellt. Mein Grossvater hat am 2. Weltkrieg teilgenommen und war in Europa stationiert. Ich denke, dass er damals die Figur dort gekauft hat. Wir würden sie wohl verkaufen wollen, wenn es einen Sammler gibt der Freude daran hat. Danke für Ihre Bewertung. -

Andy Trant

Valuation:

image002  Hello Andy,

It is a nice item, although exactly the same representation (design) of the three monkeys is available in various materials and is quite common among collectors.

Santini was a well-known Italian sculptor, but in spite of the label, I am having doubts that this is an “original” item or even a replica. His style of statues & figurines is so very much different from these three monkeys that it just does not fit in. (See pictures below)

Also the fact that all of the text on the label is in English and not in Italian confirms to me that this most probably is a souvenir item that originates from the Santini Sculpture Studios, a company that offers a wide range of replicas from many different sources.

From the pictures it is hard to say whether the material is jade. I would not be surprised if it turns out to be a kind of colored glass, as it was often used in Italy as material for this kind of souvenir items. I hope you are not too disappointed and maybe you’ll decide to keep the item in memory of your grandfather?

image003  Hallo Andy,

het is een mooi beeldje, hoewel precies dezelfde voorstelling (ontwerp) van de drie apen in verschillende materialen bestaan en bij verzamelaars vrij algemeen is.

Santini was een heel bekende italiaanse beeldhouwer, maar ondanks het etiket twijfel ik eraan, dat dit een “origineel” is, of zelfs een copie. Zijn stijl van beelden en figuren is zo heel anders dan deze 3 apen, dat het uiterst onwaarschijnlijk is. (zie foto’s hieronder)

Ook het feit dat het etiket in het engels is en niet in het italiaans geeft mij de bevestiging dat dit waarschijnlijk een soevenier-artikel is dat van de Santinini Sculpture Studios komt, een firma die een hele reeks van copieën aanbiedt uit vele verschillende bronnen. Vanaf  de foto is het heel moeilijk te zeggen of het materiaal echt jade is. Ik zou niet verbaasd zijn, wanneer het een soort gekleurd glas blijkt te zijn, zoals dat vaak in Italië gebruikt werd voor dit soort soeveniers. Ik hoop dat u niet al te teleurgesteld bent. Misschien wil u deze apen wel in herinnering aan uw grootvader bewaren?

image004  Hallo Andy,

es ist ein schönes Exemplar, obwohl genau die gleiche Darstellung der 3 Affen bereits in verschiedene Materialien existiert und bei Sammlern ziemlich allgemein ist.

Santini war ein sehr bekannter Italienischer Bildhauer, aber trotz des Aufklebers bezweifle ich sehr, dass die ein Original oder sogar eine Kopie ist. Sein Stil ist so ganz anders wie bei diesen 3 Affen, dass es mir äusserst unwahrscheinlich ist. (siehe Bilder hier unten)

Auch die Tatsache das der Text in englisch ist und nicht in italienisch bestätigt, dass es wahrscheinlich ein Souvenir-Artikel ist, das von den Santini Sculpture Studios kommt, eine Firma die eine ganze Reihe Kopien aus unterschiedlichen Quellen anbietet. Ab dem Bild ist es schwer zu beurteilen ob das Material echt Jade ist. Ich wäre nicht überrascht wenn es eine Art gefärbtes Glas ist, wie das in Italien öfters für diese Art von Souvenirs verwendet wurde. Ich hoffe, dass Sie nicht all zu sehr enttäuscht sind. Vielleicht wollen Sie diese Affen wohl in Erinnerung an Ihrem Grossvater behalten?

Explanatory pictures:

  image010 image012 image014 image016

Comments from readers:

image002  Thank you very much for looking into them. I think we are going to keep them but it is interesting to know a little about them. Thanks for everything. Andy Trant

 

image003  Hartelijk dank voor deze beoordeling. Ik denk dat we ze houden, maar het is interessant om er wat meer over te weten.  Bedankt voor alles.

Andy Trant

 

image004  Vielen Dank für Ihre Beurteilung. Ich glaube, dass wir sie behalten. Es ist interessant etwas mehr darüber zu wissen. Danke für alles.

Andy Trant

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact

Home

Back to top