No Evil Cookies

Horen, Zien en Zwijgen koekjes – Kekse (nichts hören, sehen, sprechen)

Biscuits de la sagesse

www.three-monkeys.info

 

(Scroll down this page for more pictures.)

* The three monkeys that hear, see and speak no evil have even been used to decorate food or other edible items. All of these photos originate from Japan, mostly from the shops in Nikko.

 

 

 

Click here to see a page with no evil (monkeys) cakes.

and here for no evil food

* Het Horen, Zien en Zwijgen symbool van de drie apen is zelfs gebruikt voor het decoreren van eetbare zaken. Al deze foto’s komen uit Japan, de meeste van de winkeltjes in Nikko.

 

 

 

Klik hier om een bladzijde met HZZ taarten te zien.

En hier voor HZZ maaltijden

* Das Nicht hören, sehen und sagen Symbol der drei Affen wurde sogar verwendet als Dekoration für Essbares. Alle Bilder stammen aus Japan, viele aus den Shops in Nikko.

 

 

 

 

Hier klicken für eine Seite mit Drei-Affentorten.

Und hier für Drei-Affen Essen

* Les trois singes qui n’entendent, ne voient et ne disent pas le mal ont même été utilisés comme décorations culinaires et denrées comestibles. Toutes ces photos viennent du Japon, principalement des boutiques à Nikko.

Cliquez ici pour une page avec Pâtisseries de la sagesse.

Et ici pour repas de la sagesse

Please report dead links

Contact

Home

Back to top