Unique & Unusual No Evils

Unieke & Bijzondere Horen zien en zwijgen

affensymbol3

www.three-monkeys.info

   

 

image004

image006

Item:

Four “wise” monkeys

Origin:

Germany

Dimensions:

10 x 14 x 12 inches

25 x 35 x 30 cm

Description:

A very unusual representation of the four no evil monkeys.

Een zeer ongebruikelijke voorstelling van de vier “wijze” apen.

Notes:

The fourth monkey with an axe in his head. We don’t know what has in­spired the sculptor to present the four monkeys in this way.

De vierde aap met een bijl in zijn hoofd. We weten niet wat de beeldhouwer heeft geďnspireerd om de vier apen op deze manier te presenteren.