Unique & Unusual No Evils

Unieke & bijzondere horen zien en zwijgen

affensymbol3

www.three-monkeys.info/

 

image004

image006

Item:

Tesuque Pueblo figurines

Tesuque Pueblo beeldjes

Origin:

New Mexico, USA

Year:

First half 20th century

Eerste helft van de 20ste eeuw

Description:

Tesuque No Evil Rain Gods

Tesuque HZZ regengoden

Notes:

Tesuque Pueblo is an indigenous Indian Tribe in New Mexico, USA. They produced very handsome pottery, but this disappeared in the early 20th century. The potters began making clay knickknacks painted with watercolors for American tourists. The most notorious of these is the so-called Tesuque rain god. He was probably modeled after a figure from ancient Mexico and has no relation to Tesuque, rain or gods. Some of the figurines have been made in the shape of hear, see and speak no evil.

Very few of these sets have survived until now and are extremely rare. A complete no evil set can reach US$ 1000 or more.

Tesuque Pueblo is een indianenstam in New Mexico. VS. Ze produceerden heel mooi aardewerk, maar dit verdween in het begin van de 20e eeuw. De pottenbakkers begonnen met het maken van snuisterijen uit klei, beschilderd met waterverf voor de Amerikaanse toeristen. De meest beruchte hiervan is de zogenaamde Tesuque-regengod. Waarschijnlijk gemodelleerd naar een figuur uit het oude Mexico en geen relatie met Tesuque, regen of goden. Sommige beeldjes zijn gemaakt in de vorm van horen, zien en zwijgen (hzz). Zeer weinige van deze sets zijn tot nu toe bewaard gebleven en zijn uiterst zeldzaam. Een complete hzz set kan oplopen tot US $ 1000 of meer.

Examples of Rain Gods