Unique No Evils

Unieke HZZ - Einzigartige “3 Affen“

 

The three monkeys of Mahatma Gandhi

De drie aapjes van Mahatma Gandhi  - Die drei Affen des Mahatma Gandhi

image009

image011

www.three-monkeys.info

Scroll down for more info

image003

image012

Sabarmati Ashram (Gandhi Museum) in Ahmedabad India.

image002 Among the very few earthly possessions of Mahatma Gandhi was a three-monkey figurine that Gandhi used to show during his teachings. Most collectors of three-monkeys are familiar with this story.

 

The above picture is a recent photo of the “original Gandhi monkeys” taken in Ahmedabad, India.

When, during early 2009, the news came that some of Gandhi’s possessions would be auctioned, we were particularly interested whether the three monkeys would also be for sale and where they would go to.

 

As it looks now, only his sandals, eyeglasses, pocket watch (did he have pockets?) and a bowl changed ownership for an amazing 1.8 million US Dollar.

 

(What we find puzzling is that a recent photo shows completely different items than can be seen on old black & white pictures that have been around for many, many years (here below).  More we cannot say, because we don’t know.)

image003  Bij de weinige aardse bezittingen van Gandhi  was een horen-zien-zwijgen beeldje, dat hij gedurende zijn lezingen liet zien. De meeste verzamelaars van Horen, Zien en Zwijgen kennen dit verhaal.

 

De foto hierboven is een recente opname van de “originele Gandhi aapjes” in Ahmedabad, India.

Toen in het begin van 2009 het nieuws de ronde deed, dat enkele bezittingen van Gandhi geveild werden, waren we natuurlijk geinteresseerd of ook de drie aapjes te koop waren en waar ze naar toe zouden gaan. Zoals het er nu uitziet, werden alleen zijn sandalen, bril, zakhorloge (had hij wel zakken?) en een schaaltje voor een verbazingwekkend bedrag van 1.8 millioen US Dollar verkocht.

 

(Wat we vreemd vinden, is dat een actuele foto heel andere voorwerpen vertoont dan die er op oude zwart/wit foto’s te zien zijn, die we al vele jaren kennen (hier onder)  .

Meer kunnen we daarover niet zeggen, omdat we niet meer weten.)

image004 Bei den wenigen Gegenständen die Mahatma Gandhi besass, befand sich eine Drei-Affenfigur, die er während seinen Lesungen zeigte. Die meisten Sammler der drei Affen kennen diese Geschichte.

 

Das Bild hier oben ist eine aktuelle Aufnahme der „Original Gandhi Affen“ in Ahmedabad, Indien.

Als Anfang 2009 die Nachricht aufkam, dass einen Teil der Gandhi Gegenständen versteigert werden sollte, hat es uns interessiert ob auch die Drei Affen dabei waren und wo sie dann hingehen würden. So wie es jetzt aussieht, wurden aber nur seine Sandalen, Brille, Taschenuhr (hatte er Taschen?) und eine Schale für einen sagenhaften Preis von 1.8 Millionen US Dollar verkauft.

 

(Was uns wundert ist das auf dem aktuellen Bild ganz andere Gegenstände zu sehen sind, als die die wir seit Jahren von alten schwarzweiss Bildern kennen (hier unten). Mehr können wir darüber nicht sagen, weil wir nicht mehr wissen.)

 Parmi le très peu de possessions terrestres du Mahatma Gandhi, il y avait une figurine des trois singes que Gandhi avait l’habitude de montrer pendant ses prêches. La plupart des collectionneurs des trois singes connaissent cette histoire.

 

La photo ci-dessus est une photo récente de « l’original des singes de Gandhi » prise à Ahmedabad, Inde.

Il semble pour le moment que seuls ses sandales, ses lunettes, une montre de poche (avait-il des poches ?) et un bol aient changé de propriétaire pour une somme incroyable de 1,8 millions de US $.

 

(Ce que nous trouvons déroutant c’est qu’une photo récente montre des objets complètement différents de ceux d’anciennes photos en noir et blanc qui ont été diffusées depuis de nombreuses, très nombreuses années (voir ci-dessous). Nous ne pouvons pas en dire plus car nous n’en savons pas plus.

Traditional pictures of Gandhi’s possessions

 

image012

image014

On both of the above old photographs of Gandhi’s possessions his three monkeys’ figurine can be seen.

The items on auction in 2009

 

image001

 

Date: March 5, 2009 (Bloomberg)

Leather sandals and a supper bowl once used by India’s ascetic leader, Mahatma Gandhi, sold today for $1.8 million in New York. The winning bid came from Toni Bedi, who said he was acting on instructions of Dr Vijay Mallya, chief executive officer of UB Group, whose firms in India include breweries, airlines, chemicals, pharmaceuticals, fertilizers, and information and technology. He said Mallya plans to return the Gandhi items to India for display in New Delhi.

For an interesting statue of Gandhi and the three monkeys, click here

Poetry: GANDHI'S MONKEYS 

Poetry: Gandhi and three monkeys

Please report dead links

Contact

Home

Back to top