Home: www.three-monkeys.info                                                     image002   image008   image004

Veel gestelde vragen en antwoorden

over de drie apen: horen, zien en zwijgen.

affensymbol3

Deze pagina is een deel van www.three-monkeys.info, een heel uitgebreide website

over het thema horen, zien en zwijgen en de drie apen

 

 

Vragen

(Klik op de vragen)

 

 

Q01.  Waar komen de Horen, Zien en Zwijgen apen oorspronkelijk vandaan?

 

Q02.  Wat is de betekenis van de drie Horen, Zien en Zwijgen apen?

 

Q03.  Hoe oud zijn de Horen, Zien en Zwijgen apen?

 

Q04.  Waarom zijn er zoveel verschillende informaties over hoe lang HZZ bestaat?

 

Q05.  Wat zijn de namen van de drie Horen, Zien en Zwijgen apen?

 

Q06.  Hebben de drie apen iets te maken met de Japanse god van de wegen?

 

Q07.  Is het wandbeeld met de drie apen in Nikko, Japan het “origineel”?

 

Q08.  Soms wordt er gezegd, dat de HZZ apen uit Afrika komen?

 

Q09.  Ik zie ik wel eens een beeldje met 4 apen. Wat betekent dat?

 

Q10.  Ik bezit een setje met Horen, Zien en Zwijgen apen. Wat is het waard?

 

Q11.  Zijn er veel mensen die Horen, Zien en Zwijgen verzamelen?

 

Q12.  Waarom zijn de Horen, Zien en Zwijgen beeldjes zo populair in Nederland?

 

Q13.  Hoe kan ik me bij een HZZ verzamelclub aanmelden?

 

Q14.  Waar en wanneer zijn de volgende bijeenkomsten van HZZ verzamelaars?

 

Q15.  Wat is eigenlijk de juiste volgorde van de HZZ apen?

 

Q16.  Ik wil graag beginnen met HZZ te verzamelen. Waar moet ik op letten?

 

Q17.  Hoe ziet “Horen, Zien en Zwijgen” er in Japanse/Chinese schrift uit?

 

Q18.  Waarom doen de drie apen wat anders als Horen, Zien en Zwijgen?

 

Q19.  Ik heb nog een andere vraag.

 

 

 

Antwoorden

 

A01   Waar komen de Horen, Zien en Zwijgen apen oorspronkelijk vandaan?

 

Het wordt algemeen aangenomen, dat de drie apen die hun ogen, oren en mond dichthouden oorspronkelijk uit Japan komen. Tijdens het japanse Moromachi tijdperk is dit unieke symbol van niet horen, niet zien en niet spreken (van kwaad) deel geworden van een japans volksgeloof dat Koshin genoemd wordt.

In principe gaat het in dit geloof om gezond te blijven door geen slechte dingen te doen. Deze basis van het Koshin geloof is erg oud en het wordt aangenomen dat dit volksgeloof zelf (maar niet noodzakelijk de 3 apen!) uit China of India komt.

 

Daarbij kan men het volgende overleggen:

1.   Er zijn in Japan honderden, misschien wel duizenden Koshin-to (een soort gedenkstenen, vaak met afbeelding van de drie apen) en andere religieuze artikelen zoals de  Koshin papierrollen (scrolls) te vinden.

2.   Wanneer de drie horen, zien en zwijgen apen oorspronkelijk uit China of India zouden komen, waarom vindt men in die landen haast geen oude standbeelden of andere afbeeldingen van deze 3 apen?

(top)

 

 

A02   Wat is de betekenis van de drie Horen, Zien en Zwijgen apen?

 

De rol van de drie apen kan het best beschreven worden als boodschappers. Zie ook de verklaringen over het Koshin volksgeloof. 

(top)

 

 

A03   Hoe oud zijn de Horen, Zien en Zwijgen apen?

 

De oudste afbeeldingen van de drie apen zijn te vinden op:

o   stenen platen, ook Koshin stenen genoemd (Koshin-to)

o   religieuze rollen (scrolls) die gedurende de Koshin ceremonies gebruikt worden

o   of als sculpturen in tempels en schrijnen in Japan

De meest beroemde afbeelding van de drie apen is te zien in Nikko Japan. Tot nu toe is dit de oudste afbeelding waarvan de datum exact vaststaat (1636 A.D.).

Er zijn een aantal Koshin-dos in Japan die zeker ouder zijn, maar het is moeilijk om het exacte jaartal vast te stellen. De oudste Koshin steen in de streek van Kamakura waarop een aap is afgebeeld (niet drie apen), wordt gedateerd op 1559, maar deze heeft niet het inschrift "Koshin“. Er is een andere van 1628 waarop zowel Koshin als apen staan.

Er zijn veel redenen om aan te nemen, dat de drie HZZ apen ongeveer 400 - 500 jaar oud zijn.

(top)

 

 

A04.  Waarom zijn er zoveel verschillende informaties over hoe lang HZZ bestaat?

 

De verwarring komt vooral omdat het Koshin geloof en de afbeelding van de drie apen met elkaar verwisseld worden. Het Koshin geloof zelf (s’nachts wakker blijven om te voorkomen dat slechte daden aan god in de hemel verteld worden) is erg oud en komt waarschijnlijk uit het chinese vasteland.

Toen de japanse monnik Ennin in 838 AD schreef dat hij gedurende zijn reis in China iets gezien had dat hij van Japan kende (wakker blijven gedurende bepaalde nachten) beschreef hij het geloof, maar niet de drie apen.

Deze drie apen zijn pas gedurende de 14e of de 15e eeuw in het japanse Koshin geloof gekomen en dit symbool raakte over het hele land verbreid en is daar gedurende de afgelopen 4 tot 5 eeuwen gebruikt. In het begin werden overigens alleen maar één of twee apen op papierrollen en Koshin stenen afgebeeld en pas later de drie horen, zien en zwijgen apen.

(top)

 

 

A05.   Wat zijn de namen van de drie Horen, Zien en Zwijgen apen?

 

In het japans heten de drie apen die geen kwaad willen zien, horen en spreken

 

sanzaru (三猿)

of

sanbiki no saru (三匹の猿).

 

De namen van de apen zijn:

 

mizaru (niet zien aap) (見猿)

kikazaru (niet horen aap) (聞か猿)

iwazaru (niet spreken aap) (言わ猿)

 

Het japanse woord voor aap is “saru", wat ongeveer hetzelfde klinkt als wat men aan het eind van een werkwoord zegt om iets te ontkennen: “zaru", wat dus “niet” betekent.  Daarbij komt nog, dat “saru” ook  “ga weg” of “verdwijn” betekent, wat dan op het “kwaad” (evil) kan slaan.

Het is niet onmogelijk dat het verschijnen van de drie apen in het  Koshin geloof  oorspronkelijk onstaan is uit een woordspeling.

(top)

 

 

A06.   Hebben de drie apen iets te maken met de Japanse god van de wegen?

 

Er zijn een aantal websites die dit suggereren, maar Shoumen Kongou, meestal met de drie HZZ apen, is zonder twijfel de belangrijkste godheid van het Koshin geloof. De Japanners nemen echter gemakkelijk geloven van verschillende bronnen aan, passen ze aan en mengen ze zodat ze in hun voorstellingen passen. In sommige gebieden van Japan zijn Dosojin (god van de wegen*) en soms ook Sarutahiko in het Koshin geloof opgenomen, maar dit zijn locale variaties.

 

*Eigenlijk is Dosojin de god van iedereen die onderweg is (“in transit”) en dus bijvoorbeeld ook van de ongeboren baby in de buik van de moeder.

(top)

 

 

A07.   Is het wandbeeld met de drie apen in Nikko, Japan het “origineel”?

 

Zie ook het antwoord A03. De drie apen in Nikko zijn niet het “origineel”, maar van deze sculptuur is bekend dat deze er was toen de Nikko schrijn klaar was en dat was in het jaar 1636 A.D.

(top)

 

    

 A08.   Soms wordt er gezegd, dat de HZZ apen uit Afrika komen?

 

Verreweg de meeste HZZ beeldjes die uit afrikaanse landen komen zijn gemaakt voor de souvenir industrie, maar er zijn een aantal beelden die de indruk wekken, dat Horen, Zien en Zwijgen al veel langer in sommige afrikaanse culturen bekend was. Klik hier voor een aantal voorbeelden.  Er is nog veel onderzoek nodig om uit te vinden hoe en wanneer de drie apen in Afrika gekomen zijn. 

(top)

 

 

A09.   Ik zie wel eens een beeldje met 4 apen. Wat betekent dat?

 

De vierde aap (meestal als “doe geen kwaad”, “geen sex” of “heb geen plezier” bekend) is veel later aan het bekende trio toegevoegd, maar deze aap heeft niets te maken met het oorspronkelijke Koshin geloof. Aap nummer vier is hoogstwaarschijnlijk een uitvinding van de souvenir industrie. Hier is een verzameling van vier-apenbeeldjes. Er bestaan ze zelfs met vijf apen.

(top)

 

 

A10.   Ik bezit een setje met Horen, Zien en Zwijgen apen. Wat is het waard?

                          

Sommige drie apen HZZ beeldjes zijn in grote hoeveelheden geproduceerd en zijn dan ook over de hele wereld te vinden. Andere zijn zeldzamer en kunnen daardoor een hogere verzamelwaarde hebben. Om de waarde van een HZZ beeldje te bepalen is het een goed idee om in internetfirma’s zoals Ebay te kijken of soortgelijke setjes te koop worden aangeboden. Om te beginnen is een goed zoekbegrip in het engels “no evil”.

 

Een andere mogelijkheid is om ons een email te sturen met foto’s en informatie over materiaal, afmetingen en andere gegevens. We zullen dan een schatting sturen over de waarde en andere mogelijke informaties. Deze service is gratis en zonder enige verplichting van beide kanten. Hier klikken voor meer informatie. Om de berichten te zien die er tot nu toe zijn verschenen, hier klikken.

(top)

 

 

A11.  Zijn er veel mensen die Horen, Zien en Zwijgen verzamelen?

 

Het wordt aangenomen, dat meer dan 300 verzamelaars van overal op de wereld wel eens in het internet naar horen, zien en zwijgen apen zoeken, maar er moeten er veel meer zijn die niet aan het internet aangesloten zijn of dat niet willen.

 

In het begin van de 1990’s en veroorzaakt door een aantal krantenartikelen hebben een aantal HZZ verzamelaars in Nederland ontdekt dat ze niet alleen waren met hun hobby. Ze namen contact op en besloten om elkaar te ontmoeten. Dat was in 1993 en sinds die tijd wordt er elk jaar een bijeenkomst gehouden, meestal in Nederland. Op dit moment zijn er op de “ledenlijst”, alleen al in Nederland en België, meer dan 100 HZZ verzamelaars.

 

Een paar jaar later, toen de internet aucties opkwamen (vooral Ebay) ontdekten 3 monkey-verzamelaars in USA en ook in andere landen dat er nog meer mensen waren die in Horen, Zien en Zwijgen geinteresseerd waren. Ze begonnen tegen elkaar op te bieden en wel zodanig, dat een deel van de Ebay community (die toen nog niet zo groot was) met verbazing keek naar wat er allemaal gebeurde op het gebied van de “No Evil Monkeys”. Ondanks deze competitie namen een aantal van deze HZZ enthousiasten contact met elkaar op en ze vonden het een goed idee om bij elkaar te komen, net als de verzamelaars in Europa (Benelux). De eerste ontmoeting in USA was in 2001 in St. Louis, MO. Op de adressenlijst van Amerikaanse HZZ verzamelaars staan ongeveer 40 mensen.

 

Zoals gezegd, nemen we aan dat er wereldwijd ongeveer 300 Horen, Zien en Zwijgen verzamelaars bekend zijn of soms actief op het internet naar HZZ zoeken: Honderd in USA, ongeveer honderd in Nederland en België en nog eens honderd in de rest van de wereld. Deze getallen zijn een grove schatting, gebaseerd op internet research en activiteiten in Ebay gedurende vele jaren. De geldigheid van deze cijfers staat of valt natuurlijk met het begrip “actieve verzamelaar”.

 

Zie ook de volgende vraag en antwoord Q&A 12, “Waarom zijn de Horen, Zien en Zwijgen beeldjes zo populair in Nederland?”

(top)

 

 

A12.  Waarom zijn de Horen, Zien en Zwijgen beeldjes zo populair in Nederland?

 

Hier is een mogelijke verklaring: vanaf het begin van de 16e eeuw tot het midden van de 19e eeuw was Japan practisch helemaal afgesloten voor vreemdelingen. De enige buitenlanders die in Japan mochten verblijven en handel mochten drijven waren Nederlanders. Ze moesten heel strikte regels volgen en ze mochten alleen wonen en leven op Deshima (of Dejima), een hollandse kolonie in Nagasaki die gedurende de eeuwenlange isolatie van Japan,  de enige opening van Japan naar de westerse wereld werd.

 

Het is niet onmogelijk, dat door deze 250 jaar exclusieve handel tussen de Hollanders en de Japanners het Horen, Zien en Zwijgen symbol veel vroeger in Nederland bekend geraakt is dan in elk ander land van de wereld, buiten Japan natuurlijk. Er is geen enkel bewijs voor deze stelling, het is alleen maar een vermoeding.

 

Om meer over de Hollanders in Japan te lezen, hier klikken voor een pagina met een aantal heel interessante links.

 

Hoe het ook zij, in Nederland, met een bevolking van 16.5 miljoen mensen, zijn ongeveer 100 verzamelaars van Horen, Zien en Zwijgen bekend. Voeg er nog een aantal “onbekenden”* aan toe, zou dat betekenen, dat dat één op ongeveer 150’000 mensen de drie HZZ apen verzamelt.

 

Als we deze getallen omrekenen voor de USA, zou men bij een bevolking van 300 miljoen, op ca. 2’000 HZZ verzamelaars komen, iets wat onwaarschijnlijk veel is.

 

* Onbekenden:  De groep HZZ verzamelaars in Nederland is tamelijk actief, ook wat het vinden van nieuwe verzamelaars betreft en het kan aangenomen worden, dat er niet al te veel “onbekende verzamelaars” meer zijn.

(top)

 

 

A13.  Hoe kan ik me bij een HZZ verzamelclub aanmelden?

 

Dat is eenvoudig. Laat ons weten dat je geinteresseerd bent en we voegen je naam toe aan onze adressenbestand. De andere mogelijkheid is om zich regelmatig over de toekomstige bijeenkomsten te informeren, door hier te kijken.

 

Zowel in Europa als in de USA worden nieuwe verzamelaars hartelijk opgenomen in een positief ingestelde groep van mensen die allemaal dezelfde hobby hebben: het verzamelen van Horen, Zien en Zwijgen.

(top)

 

 

A14.  Waar en wanneer zijn de volgende bijeenkomsten van HZZ verzamelaars?

 

Informaties over vroegere en toekomstige bijeenkomsten in Europa en USA zijn op de volgende bladzijden te vinden. Hier klikken. 

Als je op de hoogte wil blijven van al het nieuws op het gebied van HZZ verzamelen, kun je je het beste meteen even aanmelden voor de gratis Nieuwsbrief. Hier klikken.

(top)

 

 

A15.  Wat is eigenlijk de juiste volgorde van de HZZ apen?

 

Voor zover ik weet is er geen officiële volgorde voor de drie wijze apen. In Japan, het oorsprongsland van HZZ, is de volgorde van de apen op Koshin stenen en op Koshin scrolls volkomen willekeurig.

De volgorde van de drie beroemde apen van de tempel in Nikko is bij voorbeeld: niet horen - niet spreken - niet zien.

Ook in mijn verzameling van meer dan 3500 exemplaren is er geen specifiek patroon te vinden.

 

Wat gezegd kan worden is dat zowel in de spreek- als ook in de schrijftaal de volgorde horen - zien - zwijgen niet alleen in het Nederlands gebruikelijk is, maar ook in de meeste andere talen.

(top)

 

 

A16.  Ik wil graag beginnen met HZZ te verzamelen. Waar moet ik op letten?

 

Er is veel te zeggen over het verzamelen van HZZ. Ik schrijf hier maar eens een aantal punten op die me te binnen schieten (na meer dan 40 jaar verzamelen).

 

In het begin kon ik me niet indenken dat er zoveel verschillende uitvoeringen van Horen Zien en Zwijgen zouden bestaan en ik verzamelde toen alles wat ik kon vinden. In mijn verzameling bevinden zich nu meer dan 3500 verschillende setjes (na het “uitdunnen”) en als ik helemaal opnieuw zou kunnen beginnen zou ik aan het volgende kunnen denken:

 

- Alleen HZZ apen te verzamelen en geen andere dieren of mensen die ogen, oren en mond dichthouden.

- Opletten dat sommige HZZ beeldjes in verschillende maten, materialen en kleuren bestaan, maar dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. Neem er één van in de verzameling en laat de rest gewoon staan.

-  Een ander idee is om alleen setjes van drie te sparen en niet die met  vier apen.

- Ook is het te overleggen om alleen beeldjes te verzamelen en geen gebruiksvoorwerpen,  zoals asbakken of T-shirts enz.

-  Sommige verzamelaars sparen alleen maar HZZ die aan elkaar vastzitten, maar geen “losse” apen.

 

In ieder geval is het raadzaam om elk object met een plakkertje met volgnummer te voorzien en te noteren waar, van wie, wanneer en voor welke prijs dit exemplaar verworven werd. In het begin lijkt dit volkomen overbodig, maar na enige tijd kan men zich deze details niet meer goed herinneren. Een deel van het plezier van verzamelen is juist het verhaal dat er achter elk object steekt.

 

Probeer een gelegenheid te vinden om andere HZZ verzamelaars te ontmoeten en andere verzamelingen te zien. Ik heb dit altijd heel inspirerend gevonden. Als je me schrijft waar je woont, zal ik proberen om je in contact te brengen met een verzamelaar in jouw regio. En anders is het natuurlijk een uitstekend idee om een van de volgende HZZ Verzamelaarsdagen te bezoeken.

 

Horen, Zien en Zwijgen beeldjes kun je het beste zoeken op antiek- en vlooienmarkten. Andere mogelijkheden bieden souveniershops en kadowinkels.

Op het internet heb je de meeste kans bij veilinghuizen zoals eBay en Marktplaats. Begin maar eens met te zoeken naar “horen zien en zwijgen” en kijk maar wat daar alles op komt. Het is natuurlijk ook mogelijk om met andere woorden of woordcombinaties te zoeken.

Andere kansen heeft men in internetshops, maar die bieden meestal alleen maar nieuwe producten aan.

(top)

 

 

A17.  Hoe ziet “Horen, Zien en Zwijgen” er in Japanse/Chinese schrift uit?

 

Deze vraag wordt vaak gesteld omdat iemand een tattoo wil laten maken. Het antwoord is helaas helemaal niet eenvoudig.

 

Het “probleem” is, dat in Japan of China de uitdrukking “Horen, Zien en Zwijgen” niet voor de drie apen wordt gebruikt. Men spreekt daar over de “drie apen” of over “hoor niet aap, zie niet aap en spreek niet aap”. Natuurlijk bestaat er wel een vertaling voor “Horen, Zien en Zwijgen”, die is hieronder ook te vinden, maar die heeft dan weer niets met het symbool van de horen-zien-zwijgen apen te maken.

 

Hier zijn de diverse mogelijkheden. Als je hiervan een tattoo wil laten maken zal je nog wel even iemand moeten vinden die Japanse calligrafieën maakt, zodat het er ook leuk gaat uitzien.

 

Schriftteken

Uitspraak

Nederlands

聞く  見る  黙る  

kiku, miru, damaru

horen, zien, zwijgen

聞け  見ろ  黙れ  

kike, miro, damare

hoor, zie, zwijg

聞猿  見猿  言猿  

kikazaru, mizaru, iwazaru

hoor niet aap, zie niet aap spreek niet aap

聞かざる  見ざる  言わざる

kikazaru, mizaru, iwazaru

hoor niet aap, zie niet aap spreek niet aap

三猿

sanzaru

drie apen

Als er in deze tabel geen Chinese/Japanse symbolen te zien zijn, maar alleen maar bijv. vierkantjes, dan is jouw computer niet ingesteld voor dit soort schrifttekens. Het is dan het beste, dat je naar een bibliotheek of internetcafé gaat, want die zijn meestal wel daarop ingesteld en daar kun je dan zien hoe deze tekens eruit zien.

(top)

 

A18. Waarom doen de drie apen wat anders als Horen, Zien en Zwijgen?

 

Het is inderdaad zo, dat verreweg de meeste drie apen hun ogen, oren en mond dichthouden en dat de nederlandse spreuk Horen, Zien en Zwijgen dus helemaal niet juist is. Klik hier om er meer over te lezen.

(top)

 

 

A19. Ik heb nog een andere vraag.

 

Alle vragen zijn welkom. We willen graag weten waar interesse voor bestaat en beantwoorden alles zo goed als we kunnen.

(top)

 

Please report dead links

Contact

Home

Back to top