No Evil Face Jugs

Horen zien en zwijgen gezichtskannen

symbool klein

www.three-monkeys.info

 

(Scroll down this page for more pictures.)

  As folk art, face jugs have become a signifi­cant feature in the history of African-American art. Because formal ceramic skills to create face jugs were taught after America gained its inde­pendence, they are regarded as some of the first truly American pieces.

Modern interpretations started appearing during the 1940s and in more modern times several artists have included hear, see and speak no evil in their designs.  More…..

 

  Als volkskunst zijn gezichtskannen een belangrijk kenmerk geworden in de geschie­denis van de Afrikaans-Amerikaanse kunst. Omdat formele keramische vaardigheden om gezichtskannen te maken werden aangeleerd nadat Amerika onafhankelijk werd, worden ze beschouwd als enkele van de eerste echt Ame­rikaanse stukken.

Moderne interpretaties kwamen in de jaren 40 op en in latere jaren hebben verschillende kunstenaars horen, zien en zwijgen in hun ontwerpen opgenomen. Meer……

Please report dead links

Contact

Home

Back to top