Postal stamps with 3 Monkeys

HZZ postzegels - Drei Affen Briefmarken

www.three-monkeys.info

 

(Scroll down this page for more pictures.)

 A number of philatelic items with the 3 monkeys exist, some of them with reference to Mahatma Gandhi. (Gandhi always carried one set of 3 monkeys with him, that he showed during his non-violence teachings sessions).

Several other postal/philatelic items were issued during the year of the monkey (2004). 

(updated 02-2011)

  Er bestaan een aantal filatelistische uitgaven met Horen, Zien en Zwijgen. Een aantal daarvan zijn met Mahatma Gandhi. (Gandhi had altijd een HZZ setje bij zich, dat hij gedurende zijn anti-geweld toespraken als voorbeeld gebruikte). Andere zegels of enveloppen werden gedurende het jaar van de aap uitgegeven (2004).

  Es gibt eine Anzahl philatelistische Ausgaben mit den drei Affen. Mehrere davon mit Hinweis auf Mahatma Gandhi. (Gandhi hatte immer eine Drei-Affenfigur bei sich, welche er während seinen Anti-Gewalt Vorträgen als Beispiel zeigte). Andere Briefmarken oder Kuverts wurden im Jahr des Affen herausgegeben (2004)

 

 

 

 

Please report dead links

Contact

Home

Back to top