No Evil PHONE CARDS

HZZ telefoonkaarten - Telefonkarten (nichts hören, sehen, sagen)

www.three-monkeys.info

 

(Scroll down this page for more pictures.)

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Not a Phonecard, but a GiftCard which is a bit similar

 Below are photocopies of phone cards, which are not in my collection. Although in black & white, I show them, so that interested collectors know what to look for.

 Hieronder staan fotokopieën van telefoonkaarten, die ik niet in mijn verzameling heb. Hoewel in zwart/wit laat ik ze toch zien, zodat geinteresseerde verzamelaars weten waar ze naar moeten zoeken.

 Hier unten sind Fotokopien von Telefonkarten, die nicht in meiner Sammlung vorkommen. Obwohl nur in schwarz/weiss zeige ich sie trotzdem, damit interessierte Sammler wissen, wonach Sie Ausschau halten sollen.

 

Please report dead links

Contact

Home

Back to top