African Masks with 3 Monkeys

Afrikaanse HZZ maskers - Afrikanische 3-Affen Masken

www.three-monkeys.info

 

(Scroll down this page for more pictures.)

 

 

 

Click here for an album - Hier klikken voor een album  - Hier klicken für ein Album

 

 How and when the Hear, See and Speak no evil symbol was introduced to the African continent is not known. Maybe it has developed on its own, separate from the Far East and has been part of the culture in some areas there. On the other hand it seems not very likely that such a “complicated” symbol could develop in two different places.

In any case, the gesture of covering ears, eyes and mouth is easily understood all over the world, which certainly has contributed to its popularity.

Wooden masks with the three monkeys are made in several African countries. They come in different sizes, up to 5 feet tall. It seems that most of these 3-monkeys masks that are available in USA and Europe were recently made.

Click here for an album.

02-2013

  Hoe en wanneer het HZZ symbool naar Afrika is gekomen is niet bekend. Misschien was het wel een zelfstandige ontwikkeling, geheel onafhankelijk van het Verre Oosten en was het altijd al een deel van de cultuur in sommige streken. Hoewel het eigenlijk onwaarschijnlijk is dat een dermate “gecompliceerd” symbool in twee verschillende plaatsen zou kunnen ontstaan. In ieder geval worden het gebaar Horen, Zien en Zwijgen overal op de wereld snel begrepen, wat zeker tot de populariteit ervan heeft bijgedragen. Houten maskers met de drie apen worden in meerdere Afrikaanse landen en in verschillende afmetingen (tot 1,5 m hoog) gemaakt. Het ziet ernaar uit dat de meeste maskers die in Europa en USA worden aangeboden van recente datum zijn.

Klik hier voor een album

 

  Wie und wann das Drei-Affensymbol in Afrika auftauchte ist, ist nicht bekannt. Vielleicht war es eine eigene Entwicklung, unabhängig vom Fernen Osten und war es schon immer ein Teil der Kultur in bestimmten Gegenden. Auf der anderen Seite ist es unwahrscheinlich dass ein so „kompliziertes“ Symbol in zwei verschiedenen Orten entstehen könnte. Jedenfalls wird das „nicht hören, sehen und sagen“ Symbol auf der ganzen Welt schnell verstanden, was bestimmt zur Popularität beigetragen hat. Holzmasken mit den drei Affen werden in mehreren Afrikanischen Ländern hergestellt (bis zu 1,5 m. Höhe). 

Es sieht so aus das die meisten der in Europa und USA angebotenen Masken, alle rezenteren Datums sind.

Klicke hier für ein Album

Please report dead links

Contact

Home

Back to top