Ema Boards (Votive tablets)

Ema bordjes - Ema Tafeln

Hear,see and speak no evil – Horen zien en zwijgen – Die drei Affen

symbool klein

www.three-monkeys.info

 

(Scroll down this page for more pictures.)

 

 

 

image003 Een lezing over ema met de drie apen

image002 A lecture about ema and the 3 monkeys

image010  Long ago, animal sac­rifice was practiced at Shinto shrines in Japan, with horses being the first-class item. Be­cause they were pretty ex­pensive and out of the reach of most people, there gradu­ally arose a custom of sacri­ficing artistic representations of horses instead of the real thing. These were known as "ema" or "picture horses." A kind of votive tablet. At first, ema were large and expen­sive works of art, but through the centuries they became smaller and cheaper. They also became so popular that they are now used at Bud­dhist temples as well as Shinto shrines.

image007

Today, the typical ema is a thin wooden board about 15cm wide with a picture of a horse stamped onto it. (also see below)

 

In addition to the original horse theme, you can also buy ema with the animal of the year on it, like in 2004 a monkey, or the three mon­keys.


After purchasing an ema, the petitioner writes his or her prayer on the blank area next to the picture or at the back and hangs it up on an out­door pegboard.
(see below)

That's all there is to it. Since they are on public display, you can indulge in spiritual voyeurism by reading other people's prayers.

 

Picture album is here below.

 

image016  Lang geleden werden bij de heilige plaatsen van het Shintoïsme – een van de godsdiensten in Japan – die­ren geofferd. Paarden had­den daarbij de voorkeur. Na­tuurlijk konden de meeste mensen zich dit niet veroorlo­ven. In de loop van de tijd  werden de levende paarden dan ook vervangen door een kunstzinnige afbeelding van een paard. Men noemde deze kunstwerken ‘plaatjespaard’ of ook ‘ema’.


In het begin was een ema een duur kunstwerk. Maar in de loop der eeuwen werden ze kleiner en goedkoper. Bo­vendien werden ze zo popu­lair dat ze nu niet alleen bij Shinto altaren worden ge­bruikt, maar ook bij Boeddhis­tische tempels.

Tegenwoordig is de gebruike­lijke ema een dun plankje, ongeveer 15 cm breed, 10 cm hoog en 1 ½ cm dik, maar de maten kunnen variëren. Op een ema is gewoonlijk een paard afgedrukt. (zie onderaan deze blz.)

 

Maar naast het oorspronke­lijke paard-thema, zijn er ook te koop met het dier van het jaar, zoals in 2004 de aap het dier van het jaar was, maar ook met de drie bekende Ho­ren, Zien en Zwijgen apen.

 

Iemand die een ema koopt schrijft zijn of haar verzoek op het plankje, en hangt het on­der het opzeggen van een gebed op bij de tempel. Omdat de opgehangen plankjes pu­bliekelijk toegankelijk zijn, kan ieder die dat wil, dus lezen welk verzoek iemand heeft opgeschreven. Een vorm van spiritueel voyeurisme!

 

Een fotoalbum is hier onder.

image022  Vor langer Zeit wurden in den heiligen Stätten des Schintoismus - eine der Ja­panischen Religionen - Tiere geopfert. Insbesondere Pferde. Selbstverständlich war dies für die meisten Leute unbezahlbar. Im Laufe der Zeit wurden die lebenden Pferde dann auch ersetzt durch kunstvolle Abbildungen eines Pferdes. Man nannte diese „Ema“ oder „Bild-Pferd“.

 

Am Anfang waren solche Ema teure Kunstwerke, aber im Laufe der Jahrhunderte wurden sie immer kleiner und billiger. Dazu kam, dass sie so allgemein verwendet wurden, dass sie jetzt nicht nur in Shinto Schreinen sondern auch in Buddhistischen Tem­peln verwendet werden. Heutzutage bestehen die meisten Ema  aus dünnen Holztäfelchen von ungefähr 15 cm Breite, 10 cm Höhe und 1½  cm Dicke, aber die Masse können auch ganz anders sein. Auf einer Ema ist meis­tens ein Pferd abgebildet. (siehe unten)

 

Aber zusätzlich zum traditio­nellen Pferdemotiv, gibt es auch viele andere zu kaufen, z.B. mit dem Tier des Jahres, wie in 2004 ein Affe, oder auch mit den bekannten drei Affen die nichts Böses hören, sehen und sagen.

 

Nach Ankauf einer Ema wird darauf ein Wunsch geschrie­ben und sie wird dann auf einem dafür vorgesehenen Platz auf dem Tempelgelände aufgehängt.

Weil die Ema  öffentlichem zugänglich sind, kann jeder der das möchte lesen was jemand anderem sich ge­wünscht hat. Eigentlich eine Art spiritueller Voyeurismus.

 

Ein Fotoalbum hier unten.

 

image011

 

image012

Original Ema board with horse 

Various prayers and wishes

A collection of Ema with the three wise monkeys is shown here below

Please report dead links

Contact

Home

Back to top