Ema Boards (Votive tablets)

Ema bordjes - Ema Tafeln

www.three-monkeys.info

 

(Scroll down this page for more pictures.)

 

 

 

 

Click here for an album - Hier klikken voor een album  - Hier klicken für ein Album

Klik hier voor een lezing over ema met de drie apen

(Presentation in Dutch language only – Vortrag in Niederländischer Sprache)

  Long ago, animal sacrifice was practiced at Shinto shrines in Japan, with horses being the first-class item. Because they were pretty expensive and out of the reach of most people, there gradually arose a custom of sacrificing artistic representations of horses instead of the real thing. These were known as "ema" or "picture horses." A kind of votive tablet. At first, ema were large and expensive works of art, but through the centuries they became smaller and cheaper. They also became so popular that they are now used at Buddhist temples as well as Shinto shrines.

Today, the typical ema is a thin wooden board about 15cm wide with a picture of a horse stamped onto it. (also see below)

 

In addition to the original horse theme, you can also buy ema with the animal of the year on it, like in 2004 a monkey, or the three monkeys.


After purchasing an ema, the petitioner writes his or her prayer on the blank area next to the picture or at the back and hangs it up on an outdoor pegboard.
(see below)

That's all there is to it. Since they are on public display, you can indulge in spiritual voyeurism by reading other people's prayers.

Click here to see an album

10-2006

  Lang geleden werden bij de heilige plaatsen van het Shintoïsme – een van de godsdiensten in Japan – dieren geofferd. Paarden hadden daarbij de voorkeur. Natuurlijk konden de meeste mensen zich dit niet veroorloven. In de loop van de tijd  werden de levende paarden dan ook vervangen door een kunstzinnige afbeelding van een paard. Men noemde deze kunstwerken ‘plaatjespaard’ of ook ‘ema’.


In het begin was een ema een duur kunstwerk. Maar in de loop der eeuwen werden ze kleiner en goedkoper. Bovendien werden ze zo populair dat ze nu niet alleen bij Shinto altaren worden gebruikt, maar ook bij Boeddhistische tempels.

Tegenwoordig is de gebruikelijke ema een dun plankje, ongeveer 15 cm breed, 10 cm hoog en 1 ½ cm dik, maar de maten kunnen variëren. Op een ema is gewoonlijk een paard afgedrukt. (zie onderaan deze blz.)

 

Maar naast het oorspronkelijke paard-thema, zijn er ook te koop met het dier van het jaar, zoals in 2004 de aap het dier van het jaar was, maar ook met de drie bekende Horen, Zien en Zwijgen apen.

 

Iemand die een ema koopt schrijft zijn of haar verzoek op het plankje, en hangt het onder het opzeggen van een gebed op bij de tempel. Omdat de opgehangen plankjes publiekelijk toegankelijk zijn, kan ieder die dat wil, dus lezen welk verzoek iemand heeft opgeschreven. Een vorm van spiritueel voyeurisme!

Klik hier voor een album

  Vor langer Zeit wurden in den heiligen Stätten des Schintoismus - eine der Japanischen Religionen - Tiere geopfert. Insbesondere Pferde. Selbstverständlich war dies für die meisten Leute unbezahlbar. Im Laufe der Zeit wurden die lebenden Pferde dann auch ersetzt durch kunstvolle Abbildungen eines Pferdes. Man nannte diese „Ema“ oder „Bild-Pferd“.

 

Am Anfang waren solche Ema teuere Kunstwerke, aber im Laufe der Jahrhunderte wurden sie immer kleiner und billiger. Dazu kam, dass sie so allgemein verwendet wurden, dass sie jetzt nicht nur in Shinto Schreinen sondern auch in Buddhistischen Tempeln verwendet werden. Heutzutage bestehen die meisten Ema  aus dünnen Holztäfelchen von ungefähr 15 cm Breite, 10 cm Höhe und 1½  cm Dicke, aber die Masse können auch ganz anders sein. Auf einer Ema ist meistens ein Pferd abgebildet. (siehe unten)

 

Aber zusätzlich zum traditionellen Pferdemotiv, gibt es auch viele andere zu kaufen, z.B. mit dem Tier des Jahres, wie in 2004 ein Affe, oder auch mit den bekannten drei Affen die nichts Böses hören, sehen und sagen.

 

Nach Ankauf einer Ema wird darauf ein Wunsch geschrieben und sie wird dann auf einem dafür vorgesehenen Platz auf dem Tempelgelände aufgehängt.

Weil die Ema  öffentlichem zugänglich sind, kann jeder der das möchte lesen was jemand anderem sich gewünscht hat. Eigentlich ene Art spiritueller Voyeurismus.

Hier klicken für ein Album

 

 

      Original Ema board with horse

      Originele Ema bordje met paard

      Ursprünglicher Ema Tafel mit Pferd

      Various prayers and wishes

      Diverse gebeden en wensen

      Diverse Gebete und Wünsche

Please report dead links

Contact

Home

Back to top