Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                    Appraisal: 090122-1

Name: M. Claire Van de Velde  

Country: Belgium

Date: January 22, 2009

Want to sell this item?: not known

Pictures:

 

image005

 

Story:

image002  I own a No Evil monkeys figurine that I inherited, nice brass, 3” x 2”, but what is special about it, the left monkey, with its finger on its mouth indeed indicates “speak no evil”, but the next one, in the middle, very obviously is looking and his eyes are clearly visible and the monkey on the right is cupping its ear to hear better. What do you know about this variation of the 3 monkeys? On your website I found a lot of interesting information, but now I don’t get the overall picture. Can you tell me in simple wording: the “original” is based on a Japanese wisdom (see no evil, hear no evil…); but from what period of time do they originate (I don’t know what AD means: and then there is a variation (Yorkshire, Holland or else?) these three monkeys. Approximately what century? My figurine looks like a variation of the usual, doesn’t it?

Thanks in advance and with best greetings.

 

image003  Ik heb een 'horen-zien-zwijgen' beeldje uit een erfenis, mooi koper, 7 cm bij 5 cm, maar wat er bijzonder aan is, is dat het linker aapje inderdaad wel met zijn vinger op zijn mond 'zwijgen' aangeeft, maar het volgende (middenste) aapje heel duidelijk wel uitkijkt en zijn ogen dus goed zichtbaar zijn, en het rechter aapje zijn handje achter zijn oorschelp heeft om goed te kunnen luisteren. Wat weet u over deze 'variant' van de 3 aapjes? Ik heb op je website al heel veel interessante info gevonden, maar zie door de bomen even het bos niet (meer). Kan je me eens eenvoudig uitleggen: het ‘oorspronkelijke’ is op Japanse wijsheid gebaseerd (see no evil, hear no evil…); maar van welke tijdsperiode stammend (ik weet niet wat A.D. is; en dan is er een Variant (Yorkshire en of de Nederlanden, nog elders? ) ontstaan ‘horen zien en zwijgen’, in welke tijdsperiode ongeveer? Ons beeldje lijkt mij de variant he.

Dank bij voorbaat, en vriendelijke groet.

image004  Ich besitze eine Drei-Affenfigur aus einer Erbschaft, schönes Messing, 7 cm bei 5 cm, aber was dabei ganz speziell ist: der Affe links zeigt mit dem Finger am Mund das er nicht sprechen soll, aber der mittlere Affe hält die Augen auf, was gut ersichtlich ist und der dritte Affe hält seinen Hand hinter dem Ohr um gut hören zu können. Was wissen Sie über diese abweichende Ausführung der Drei Affen? Ich habe auf Ihre Webseite viele interessante Informationen gefunden, habe aber den Überblick verloren. Können Sie mir auf einfacher Art erklären: das “Ursprüngliche” basiert sich auf einer Japanischer Weisheit (see no evil, hear no evil…) aber in welcher Zeit ist dies (ich weiss nicht was A.D. bedeutet; und dann gibt es eine Variante (Yorkshire und oder Holland oder sonst?)  entstanden? Ungefähr in welchem Jahrhundert? Meine Figur ist wohl eine Variation, oder? Zum voraus Dank und freundliche Grüsse.

Valuation:

image002 Hello Claire, sorry if things seem a bit confusing. The religion is much more than 1000 years old and the three monkeys were only added to the Japanese branch of this religion about 500 years ago.

“AD” (anno domini) means in our chronology - after Christ. Your three monkey figurine was recently discussed here in this website under Appraisal #36.

It is a variation on the theme from Yorkshire.

For further information about the origin and the meaning of the 3 monkeys, I suggest that you to have another look at the Page with Frequent Questions and Answers.

I hope to have been able to answer your questions.

image003 Hallo Claire,sorry als het wat verwarrend lijkt. De godsdienst is veel meer dan 1000 jaar oud. De drie apen zijn pas ca. 500 jaar geleden, als onderdeel (van de Japanse tak) van deze godsdienst ontstaan. “AD” betekent in onze tijdrekening - na Christus. Jouw beeldje heb ik niet lang geleden in deze website besproken, zie: Taxatie #36.

Het is dus een variant uit Yorkshire.

Voor verdere informatie, kijk nog eens naar deze bladzijde met de veelgestelde vragen. En dan lees je misschien speciaal nog eens deze bladzijde: Waar komt de spreuk Horen, Zien en Zwijgen vandaan? Ik hoop dat ik hiermee je vragen heb kunnen beantwoorden.

image004  Hallo Claire, tut mir Leid wenn das Ganze etwas unübersichtlich ist. Die Religion ist weit mehr als 1000 Jahre alt.

Die drei Affen wurden erst vor 500 Jahr als Teil dieser Religion (aber nur in Japan) zu dieser Religion hinzugefügt.

A.D. (anno Domini) bedeutet - nach Christi Geburt.

Ihre Affenfigur wurde kürzlich hier in dieser Webseite besprochen, siehe Bewertung #36.

Es ist also eine Variante aus Yorkshire.

Für weitere Informationen lohnt es sich nochmals die Seite mit den oft gestellten Fragen anzuschauen. Ich hoffe, dass Ihre Fragen hiermit beantwortet sind.

Comments from readers:

image002 

 

image003 

 

image004 

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact

Home

Back to top