Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                          Appraisal: 071008-1

Name: Ineke Olthof

Country: Nederland

Date: 08.10.2007

Want to sell this item?: not known

Pictures:

Die drei Affen. Design: Max Heinze. Karlsuher Majolika Manufaktur

Story:

image003 Op de onderkant van het grootste beeldje staat "karlsruhe-5672" ingekerfd. Op de onderkant van het kleine beeldje staat niets. De 2 beeldjes zien er wat materiaal en uitdrukking betreft bijna hetzelfde uit. Wat betekent "karlsruhe-5672"?

Zou het kleine beeldje ook een "karlsruhe" kunnen zijn? Wat is ongeveer de waarde van deze beeldjes?

Alvast hartelijk dank voor de moeite.

image002 Under the largest figurine the marking says "karlsruhe-5672". The smaller one has no markings. The two figurines are very similar in material and expression. What does "karlsruhe-5672" mean? Is the smaller one also a “karlsruhe”? What is the approx. value of these figurines? Thanks.

image004 Die grössere Affengruppe ist mit “karlsruhe-5672” markiert. Die kleineren Affen haben keine Kennzeichnung. Beide sind sich sehr ähnlich in Material und Ansehen. Was bedeutet „karlsruhe-5672“? Ist die kleinere Figur auch eine „karlsruhe“? Was ist der Wert dieser Figuren? Danke.

Valuation:

image003 Beide beeldjes komen uit dezelfde fabriek in Duitsland: de Karlsruher Majolika Manufaktur, die overigens in 2001 honderd jaar oud was.

Het grootse beeldje, zoals je al gezien hebt, heeft No. 5672 en het kleinere beeldje is onder No. 5882 bekend. Het ontwerp is van Max Heinze. In deze uitvoering zijn beide beeldjes niet-geglazuurde halffabrikaten, die, voor mij nog om onbekende redenen, in de tweede helft van de vorige eeuw in grote aantallen op de markt zijn gebracht. Ze hebben daardoor dan ook relatief weinig waarde en kunnen vaak voor 5 tot 10 Euro gekocht worden. Uitschieters naar boven zijn altijd mogelijk, maar dat geldt haast voor alle verzamelobjecten. Deze beeldjes bestaan ook als afgewerkte producten en zijn dan meestal véél duurder.

Ik laat hieronder foto’s van een aantal zulke afgewerkte exemplaren zien

Van links naar rechts: craquelé porcelein (deze uitvoering is typisch voor Karlsruhe), bruin geglazuurd porcelein, een massief bronzen beeldje (eventueel een origineel voorbeeld voor fabrikatie),en rechts No. 5882 in wit geglazuurd porcelein

 

Tip: Museum in der Majolika und Staatliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe

 

image002 Both figurines were made in the same factory in Germany: the Karlsruher Majolika Manufaktur. In 2001 this factory has celebrated its 100th anniversary.

The larger figurine is numbered # 5672 and the smaller one # 5882. The design is by Max Heinze. Both figurines are unfinished products that, for reasons not known to me, have been brought onto the market during the second half of last century in large quantities. For that reason, their value is limited to about 5 - 10 Euro. Higher prices are always possible, but that counts for most collectibles. Both figurines are also available as finished products, but then they are much more expensive.   Below are some examples of finished items. From left to right: white crackled porcelain (a speciality of Karlsruhe), brown glazed porcelain, a solid bronze item (maybe an original model for the manufacturing) and to the right # 5882 in white glazed porcelain.

 

Link to the Karlsruher Majolika Museum (German language only)

image004 Beide Figuren wurden in der Karlsruher Majolika Manufaktur hergestellt, die in 2001 genau hundert Jahre alt war. Die grössere Figur hat die No. 5672 und die kleinere No. 5882. Der Entwurf stammt von Max Heinze. Beide Figuren sind Halbfabrikaten, die, aus für mich unbekannten Gründen, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts in grossen Mengen angeboten wurden. Demzufolge ist der Wert dieser Figuren nicht sehr hoch, vielleicht 5 - 10 Euro. Höhere Preise sind immer möglich, aber das gilt für die meisten Sammelobjekten. Beide Affengruppen sind auch als fertige Produkte vorhanden und sind dann viel Wertvoller. Unten sind einige Beispiele von fertigen Figuren. Von links nach rechts: weiss Craquelé (typisch für Karlsruhe),

mit brauner Glasur, eine Ausführung in massivem Bronze (vielleicht ein Mustermodell für die Fertigung) und ganz rechts, Modell 5882 in weisser Glasur.

 

Museum in der Majolika und Staatliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe

Explanatory Picture(s):

three wise monkeys. Max Heinze, karlsruhe  Die drei weisen Affen. Max Heinze. Karlsruhe   Horen zien en zwijgen apen. Max Heinze Karlsruhe  les troiss inges sagesses. Max Heinze. Karlsruhe

Comments from readers:

image003 Hartelijk dank voor het antwoord. Voor mij is het voldoende. Degene waar ik het ene beeldje van gekocht heb zei dat het een heel duur beeldje was, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar ik vind het leuk om te weten wat ik zo in mijn verzameling krijg.

Dus...nogmaals dank. Groeten,  Ineke

 

image002 Thanks for the answer. The person who sold me one of the figurines told me that it was very expensive, which it obviously is not. But I like to know what I am adding to my collection. Thanks again. Ineke

image004 Danke für die Antwort. Der Verkäufer einer dieser Figuren hatte mir erklärt, dass es sich um ein wertvolles Exemplar handelt, was also nicht stimmt. Aber ich finde es interessant zu wissen was ich so zu meiner Sammlung hinzufüge. Nochmals Dank. Ineke

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken  um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact us

Home

Back to top