Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                   Appraisal: 1007-181

Name: Missy Sanders

Country: USA

Date: July 13, 2010

Want to sell this item: Not known

Pictures:

 

image006

 

image008

 

image010

 

Story:

image002 I have a clutch purse that was my great Grandmother’s. It has the three monkeys in ivory on the front. We have contacted another collector here in the States and he directed us to you for more information. We have photos. Let us know if you would like to view them.

Thank you, Missy

 

image003  Hallo ik heb een handtasje dat van mijn overgrootmoeder komt. Aan de voorkant zijn de drei HZZ apen in ivoor. We waren in contact met een andere verzamelaar hier in de USA en die heeft ons aan U doorverwezen. We hebben foto’s als U die wilt zien.

Bedankt, Missy.

image004  Ich habe eine Handtasche von meiner Übergrossmutter. Auf der Vorderseite sind die 3 Affen aus Elfenbein. Ich war in Kontakt mit einem Sammler hier in USA und der hat mir Ihre Adresse angegeben. Wir haben Bilder. Lassen Sie uns wissen ob sie diese sehen möchten.

Danke, Missy

Valuation:

image002  These purses originate from Japan and were produced in the first half of the last century. They came in different shapes and sizes, mostly in leather and with two different “3-monkey” buttons, one in bronze and the other one made of a kind of early white plastic. I have never seen one with an ivory button.

Such purses are regularly offered on (internet) auctions, to my experience at least several times per year.

It is very difficult to indicate a value, because that largely depends on the condition of the item. From your pictures I get the impression that your purse shows quite some “wear & tear”.

Auction results that I am aware of, range from US$ 30 to US$ 250.

I hope that this information is useful to you.

Please find here below pictures of purses from my collection showing the 2 different buttons.

 

 

image003  Deze tassen komen uit Japan en ze warden in de eerste helft van de vorige eeuw gemaakt. Ze bestaan in verschillende vormen en maten, meestal uit leer en met twee verschillende 3-apen sluitingen, een uit brons en de nadere uit een soort witte kunststof. Ik heb er nog nooit een gezien met een ivoren sluiting.

Dit soort tasjes worden regelmatig in (internet-) veilingen aangeboden, naar mijn ervaring meerdere keren per jaar.

Het is erg moeilijk om een waarde aan te geven omdat dit sterk van de toestand van de tas afhangt. Van uw foto’s krijg ik de indruk dat uw tasje tamelijk veel slijtagesporen heeft.

Veilingresultaten die mij bekend zijn liggen tussen US$ 30 en US$ 250.

Ik hoop dat deze informatie voor u nuttig is.

Hieronder staan afbeeldingen van tasjes uit mijn verzameling waarop de twee verschillende sluitingen te zien zijn.

image004  Diese Taschen stammen aus Japan und sie wurden in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts produziert. Es gibt sie in verschiedenen Formen und Grössen, meistens aus Leder und mit zwei verschiedenen Drei-Affen-Verschlüssen. Entweder aus Bronze oder aus weissem Kunststoff. Ich habe noch nie einen Verschluss aus Elfenbein gesehen. Solche Taschen werden regelmässig in (Internet-) Auktionen angeboten, nach meiner Erfahrung mehrmals pro Jahr.

Es ist sehr schwierig einen Wert anzugeben, da dies sehr vom Zustand der Tasche abhängig ist.

Von Ihren Bildern habe ich den Eindruck, dass diese Tasche ziemlich viele Gebrauchsspuren aufweist. Auktionsresultate die mir bekannt sind, liegen zwischen US$ 30 bis US$ 250. Ich hoffe, dass diese Informationen nützlich sind.

Hier unten sehen Sie Bilder von Taschen aus meiner Sammlung, worauf die 2 verschiedenen Verschlüsse sichtbar sind.

Explanatory pictures:

image012

image014

Comments from readers:

image002  Hello, Thank you for the information. Do all the purses have a piece of paper sewed on the in side with Japanese writing? Love the art work and the three monkeys. Thanks again Missy

 

Reply:

No, it is the first time I have seen this. Maybe you can find someone to translate and let me know?

 

image003  Hallo, dank voor deze informatie. Hebben al deze tasjes aan de binnenkant een stuk papier ingenaaid met japanse tekst? Ik vind de voorstellingen en de drie apen heel bijzonder. Nogmaals dank

 

Antwoord:

Nee, dat is de eerste keer dat ik dit heb gezien. Misschien kunt U het laten vertalen en het me laten weten?

image004  Hallo. Danke für die Informationen. Haben alle dieser Taschen auf der Innenseite ein Stück Papier eingenäht mit Japanischer Text? Mir gefallen die künstlerische Darstellung und die 3 Affen sehr. Nochmals Dank.

 

Antwort:

Nein es ist das erste Mal das ich so etwas sehe. Vielleicht können Sie es übersetzen lassen und mich informieren?

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact

Home

Back to top