Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                            Appraisal: 070926-1

Name: Lisa Mershawn

Country: USA

Date: 26.09.2007

Want to sell this item?: not known

Pictures:

three monkeys ivory or bone?

Story:

image002 I have a small set of the monkeys that I inherited from my mother. I believe that they are made of ivory. They came in a red box with a glass top. Please see the picture attached and if you can, would you be so kind as to tell me what you may think they are worth. They stand 2 1/4' high (from base to top of heads), 2" wide, and 1/2" deep from front to back. Thank you ever so much. 

image003 Ik heb een klein setje aapjes dat ik van mijn moeder geerfd heb. Ik denk dat het uit ivoor gemaakt is. Oorspronkelijk was het in een rode doos met een glazen deksel. Hierbij een foto en als het mogelijk is zou ik graag van u horen hoeveel dit beeldje waard zou kunnen zijn.  Het beeldje is in het totaal 5.7 cm hoog (vanaf het voetstuk tot bovenaan), 5 cm breed en 1.2 cm diep. Heel hartelijk dank. 

image004 Ich besitze eine kleine 3- Affenfigur aus der Erbschaft meiner Mutter. Ich denke dass das material Elfenbein ist. Ursprünglich war es in einer roten Schachtel mit Glasdeckel.  Anbei ein Bild und falls möglich möchte ich gerne erfahren wie viel diese Figur wert ist. Sie ist in total 5,7 cm hoch (vom Podest bis oben), 5 cm breit und 1,2 cm tief. Vielen herzlichen Dank.

Valuation:

image002 These 3-monkey figurines originate from the Far East. They probably are about 50 - 60 years old. Some have been made from ivory, but most of them were made from bone. It is difficult to judge from the pictures from what material your monkeys were made.

These monkeys’ figurines have been produced in larger quantities and are frequently offered in internet auction houses like eBay. Sales prices usually range from US$ 10 to US$ 30, sometimes higher.

image003 Deze HZZ beeldjes komen oorspronkelijk uit het Verre Oosten. Ze zijn vermoedelijk ongeveer 50-60 jaar oud. Soms werden ze uit ivoor gemaakt, maar de meeste zijn van been. Het is moeilijk om vanaf de foto’s te beoordelen uit welk materiaal deze aapjes zijn.

In ieder geval werden ze in grotere aantallen gemaakt en worden vaker in internet veilingen aangeboden, bijv. bij eBay. De verkoopprijzen liggen meestal tussen US$ 10 en 30, soms hoger.

image004 Diese Drei-Affenfiguren kommen ursprünglich aus dem Fernen Osten und sind vermutlich ungefähr 50 bis 60 Jahre alt. Einige sind aus Elfenbein, aber die meisten wurden aus Beinmaterial gemacht. Es ist schwierig von Bildern zu beurteilen aus welchem Material diese Affen sind. In jedem Falle wurden solche Figuren in grösseren Stückzahlen gefertigt und werden des Öfteren im Internet angeboten, wie z.B: eBay. Die Preise liegen meistens zwischen 10 und 30 US Dollar, gelegentlich höher.

Comments from readers:

 

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken  um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact us

Home

Back to top