Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                   Appraisal: 0911 081

Name: Bre Ramsey

Country: USA

Date: November 08, 2009

Want to sell this item?: no

Pictures:

 

image007

 

Story:

image002  Hi! I purchased my first piece a couple years ago in a small Amish town in IL. It is approx. 9" high and 10" long and 3" wide. I do not have a scale but it seems heavy, maybe 3-5 pounds? I have pics I could attach.

Not interested in selling, just curious. I bought it for $20.

image003 Hallo! Ik kocht mijn eerste HZZ beeld een aantal jaren geleden in een klein Amish stadje in Illinois. Het is ca. 23 cm hoog, 25,5 cm breed en 7.5 cm diep. Ik heb geen weegschaal maar hij is tamelijk zwaar, misschien 3-5 pond? Ik heb foto’s die ik meestuur. Wil hem niet verkopen, maar ben gewoon nieuwsgierig. Ik heb er US$ 20 voor betaald.

image004  Hallo! Ich habe meine erste Drei-Affen vor ein paar Jahren in ein kleines Amish Städtchen in Illinois gekauft. Es ist ca. 23 cm hoch, 25.5 cm breit und 7.5 cm tief. Ich besitze keine Waage aber es ist ziemlich schwer, vielleicht 3-5 Pfund? Ich möchte die Affen nicht verkaufen, bin aber einfach neugierig. Ich habe US$ 20 dafür bezahlt. 

Valuation:

image002  Hi Bre,

 it is a very nice three monkey statue indeed. The design is maybe 40 years old and was quite popular in Europe. However the figurines over here are about 5” high.

Your statue is special because of its dimensions. Such large three monkeys in this design have only been manufactured in very limited quantities. I am quite sure that these were produced in Italy. At that time the price for a news one was approx. US$ 50 – 60.

What is also special is that you bought it in the US, because to my knowledge this model has never been commercially available in North America, so it probably has been brought over from Europe by an individual.

I think that it is a very nice first item for a No Evil Monkey Collection.

That is about all I can tell you about it.

image003  Hallo Bre,

het is inderdaad een heel leuk beeld. Het design is waarschijnlijk 40 jaar oud en het was toen tamelijk populair in Europa. Echter, de meeste beeldjes hier zijn maar ca. 13 cm hoog. Jouw beeld is vooral speciaal vanwege de afmetingen. Zulke grote HZZ in dit design werden in heel kleine hoeveelheden gemaakt. Ik ben er vrij zeker van, dat deze uit Italië komen. Toendertijd was de prijs voor een nieuw exemplaar ongeveer US$ 50 - 60.

Wat is echt bijzonder is aan jouw beeld is dat je het in de USA gekocht hebt, want voor zover ik weet is deze maat HZZ nooit commercieel in Amerika verkrijgbaar geweest en het moet wel door iemand persoonlijk daar naar toe gebracht zijn. Wat mij betreft is het iets een heel leuks als eerste exemplaar van een verzameling. Dat is alles wat ik er nog over kan zeggen.

image004  Hallo Bre,

es ist eine bemerkenswerte Figur. Diese Darstellung ist ca. 40 Jahre alt und war damals in Europa ziemlich bekannt. Die meisten Figuren waren aber nur 13 cm hoch. Ihre Statue ist wegen den Abmessungen etwas Spezielles. Solche grosse Figuren wurden in kleinen Stückzahlen hergestellt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie aus Italien kommen. Damals war der Preis für ein neues Exemplar in etwa US$ 50 - 60.

Was Ihre Figur speziell macht, ist die Tatsache dass sie in den USA gekauft wurde. Soviel ich weiss wurden Figuren in dieser Grösse nie kommerziell in USA angeboten und die Figur ist vermutlich von einer Privatperson herübergebracht worden. Ich finde es ein sehr spezielles erstes Exemplar für eine Sammlung. Dies ist in etwa alles was ich darüber erzählen kann.

Comments from readers:

image002  Hi Emil,

Thank you so much for getting back to me about my statue! I am pleased to hear of its history. I bought it at a consignment "general store" in rural IL near a large Amish community. It was hidden in with kerosene lanterns and farm tools. What a fun journey it must have had! :) Thanks again and happy holidays! Bre Ramsey

 

image003  Hallo Emil,

Dank je wel voor de informatie die je me gestuurd hebt over mijn HZZ beeld. Ik vond het leuk om er meer over te horen. Ik heb het in een rommelwinkel op het platteland in de buurt van een Amish gemeenschap gekocht. Het was verstopt tussen gaslampen en boeren-gereedschap. Het heeft blijkbaar een hele reis gemaakt. Nogmaals bedankt en prettige feestdagen! Bre Ramsey

 

image004  Hallo Emil,

Vielen Dank für die Informationen über meine Statue. Ich fand es schön etwas mehr darüber erfahren zu können. Ich habe es in einem Trödlerladen in der Nähe einer Amish Gemeinschaft gekauft. Es war versteckt zwischen Gaslampen und Bauerngeräten. Offensichtlich hat es eine lange Reise gemacht. Nochmals Dank und schöne Feiertage gewünscht! Bre Ramsey

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact

Home

Back to top