Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                   Appraisal: 090707-1

Name: Beverley

Country: United Kingdom

Date: June 22, 2009

Want to sell this item?: not known

Pictures:

 

 

Story:

image002 I have been given a wall plaque of the four wise monkeys. I think they are brass. Can you tell me anything about this please? They are on black velvet, in a brass frame. The plaque is 9 inch across, 5 inch length. There is velvet back over the back of the plaque. There are no other markings on it. It is quite heavy. thanks Beverley

image003 Ik heb een metalen wandbord gekregen met daarop vier wijze apen. Ik denk dat het uit messing is. Kunt u mij hier aub iets meer over vertellen? Ze zijn op zwart fluweel in een messing lijst. De maat is 23 x 13 cm. Op de achterkant zit ook fluweel. Er zijn geen merkjes te zien. Het geheel is vrij zwaar. Bedankt, Beverley

image004  Ich habe einen Wandteller mit vier weisen Affen aus Metall erhalten. Ich denke dass es aus Messing ist. Können Sie mir bitte etwas mehr darüber erzählen? Sie sind auf schwarzem Samt in einem Messingrahmen von 23 x 13cm. Auf der Rückseite ist auch Samt. Es gibt keine Markenzeichen. Es ist ziemlich schwer. Danke Beverley

Valuation:

image002  Hello Beverley,

The four monkeys looked familiar to me, at least three of them. I found them in my collection on an electric doorbell that was bought in Turkey some years ago. See picture below. So I think we can safely assume that the tray originates from there. As you probably know, items with 3 monkeys are most common. If you want to know more about the 4th monkey, click here and go to question #Q09.

image003  Hallo Beverley,

Deze apen kwamen me bekend voor, teminste drie daarvan. Ik heb ze in mijn verzameling gevonden en wel op een elektrische deurbel die een aantal jaren geleden in Turkije gekocht was. Zie de foto hier onderaan. We kunnen dus veilig aannemen, dat ze daar ook vandaan komen. Zoals je wel weet, zijn de drie apen het beste bekend. Als je meer over de 4e aap wil weten, klik dan hier en kijk bij vraag #09.

image004  Hallo Beverley,

diese Affen kamen mir bekannt vor, wenigstens drei davon. Ich habe sie in meiner Sammlung auf einer elektrischen Türglocke gefunden, welche vor mehreren Jahren in der Türkei gekauft wurde. Sie das Bild hier unten. Wir können also annehmen, dass sie von dort stammen. Wie Sie wissen, gibt es meistens die drei Affen. Falls Sie mehr über den vierten Affen wissen möchten, klicken Sie hier und gehe zu Frage #Q09.

Comments from readers:

image002 

 

image003 

 

image004 

Explanatory pictures:

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact

Home

Back to top