Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                          Appraisal: 070813-1

Name: Miet

Country: Belgium

Date: August 13, 2007

Want to sell this item? No

Pictures:

hear no evil see no evil speak no evil

To view more pictures of this item, click here.

Om meer foto’s van dit object te zien, hier klikken.

Für weitere Bilder dieses Objektes, hier klicken.

Story:

image003 Ik interesseer me voor de betekenis van dit stenen bord en vooral, wat doen die horen, zien en zwijgen personen erbij?????  Materiaal: steen. Gewicht: 2,9 kg. Hoogte 24 cm. Breedte 21 cm.

Bovenop zitten een man en een vrouw die elkaar omarmen.

In de bovenste rij, van links naar rechts: eerst een knielende vrouw. Dan een rechtopstaande persoon (ik denk met een mes in z’n hand). In het midden ligt iets, waarvan ik aanneem dat het een kind is. Dan een persoon met boek en dan een zittende man. Het het valt mij op, dat de figuur links duidelijk een vrouw moet zijn. Ze ondersteunt haar borsten met haar arm/handen.

In de onderste rij, van links naar rechts: Een man geknield. Dan een staande man. Vervolgens drie geknielde personen (mannen?) die met hun handen hun mond, ogen en oren dichthouden.

Voor mij is dit bord altijd heel apart geweest en door zijn mysterie betekent het heel veel voor mij. Het gaat mij niet zozeer om de waarde, hoewel dat natuurlijk ook fijn is om te weten.

 

image002 I am very interested in the meaning of this stone panel and particularly, what the see, hear and speak no evil persons are doing there????? Material: stone. Weight: 2.9 kg (6.38 lbs). Height: 24 cm (9.5”). Width: 21 cm (8.25”).

On top are a man and a woman embracing each other.  In the upper row, from left to right, first a kneeling woman. Then a standing person (with, what I think a knife in his hand). In the middle lays something of what I think that it is a child. Then a person with a book and a sitting man. It strikes me that the person on the left obviously is a woman. She is supporting her breasts with her hands/arms.

In the lower row, from left to right: A kneeling man. Then a standing man. And then three kneeling persons (men?), closing their mouth, eyes and ears with their hands.

For me this plate has always been very special and because of its mystery it means a lot to me. I am not so much interested in its value, although that would also be nice to know.

 

image004 Ich interessiere mich sehr für die Bedeutung dieser Steintafel und insbesondere für die drei Nicht-hören-sehen-sagen Personen. Material: Stein. Gewicht: 2,9 kg. Höhe: 24 cm.  Breite: 21 cm.

Ganz oben sind ein Mann und eine Frau, die sich umarmen.

In der oberen Reihe, von links nach rechts, zuerst eine kniende Frau. Dann eine stehende Person mit (sowie ich das sehe) einem Messer in der Hand. In der Mitte liegt etwas, wovon ich vermute, dass es sich da um ein Kind handelt. Dann sieht man eine Person mit einem Buch und ein sitzender Mann. 

Es fällt mir auf, dass die Person links eine Frau sein muss. Sie stützt ihre Brüste mit ihren Armen/Händen.

In der unteren Reihe, von links nach rechts: ein kniender Mann. Dann ein stehender Mann. Und dann drei knienden Personen, die mit ihren Händen ihren Mund, ihre Augen und ihre Ohren zuhalten.

Für mich ist diese Tafel immer sehr speziell gewesen und weil sie so geheimnisvoll ist, auch sehr viel für mich bedeutet. Ich bin weniger in dem Wert interessiert, obwohl es doch interessant sein würde diesen zu wissen.

Valuation:

image003 Van harte gefeliciteerd met dit prachtexemplaar. Ons eerste vermoeden is, dat deze tafel eventueel uit (Noord) Afrika komt. We zullen nog wel wat tijd nodig hebben voordat we hopelijk meer informatie kunnen geven. Alle lezers worden gevraagd of ze misschien iets meer over deze of soortgelijke tafels kunnen zeggen.

 

image002 Congratulations with this exciting item. Our first guess is that it may originate from (North) Africa.

We will need more time before we can go into further details. All readers are asked whether they can give information about this or similar panels.

 

image004 Herzlichen Glückwunsch zu diesem Prachtexemplar! Unsere erste Vermutung ist, dass dieser Tafel aus (Nord) Afrika stammen könnte. Es wird wohl noch etwas dauern, bevor wir weitere Einzelheiten geben können. Alle Leser werden gebeten Kontakt aufzunehmen, falls sie etwas zu dieser oder ähnlichen Tafeln sagen können.

Explanatory Picture(s):

image003 Om meer foto’s van dit object te zien, hier klikken.

image002 To view more pictures of this item, click here.

 

image004 Für weitere Bilder dieses Objektes, hier klicken.

Comments from readers:

Aug 15.07 As for the N. African plaque, it is way beyond me to figure out. (BK)

Aug 16.07  Mijn bewondering voor de prachtige ikoon-achtige plak van horen zien en zwijgen. (EP)

Aug 17.07  Wat betreft dat bord, géén idee wat betreft voorstelling of herkomst. Maar zeer apart!!! (LH)

 

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken  um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact us

Home

Back to top