Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                    Appraisal: 080901-1

Name: Lindi

Country: USA

Date: September 1, 2008

Want to sell this item? No

Pictures:

 

image007

 

Story:

image002  Hello
I saw an interesting "Monkeys No Evil" set at a PA Flea Market over the weekend that I am interested in obtaining your expertise input.

I've checked over 500 items on E-Bay, as well as looked at several other sites, but have seen nothing comparable to this item, especially it's larger size.

The owner said that she purchased them at an antique store several years ago in South Carolina.

I am anxious to see whether this has any history that you're familiar with. They are sooooooo adorable !

Thank you very much !!!
Lindi

 

image003  Hallo
Ik heb dit weekend op een vlooienmarkt in Pennsylvania USA een interessante HZZ set gezien en ik zou graag de mening van een expert willen horen.


Ik heb meer dan 500 exemplaren in Ebay bekeken en heb ook in andere sites gezocht, maar heb niets vergelijkbaars ontdekt, vooral niet zo groot. De verkoopster vertelde, dat ze deze een aantal jaren geleden in een antiekzaak in South Carolina gekocht had.

 

Ik ben heel benieuwd of u iets meer over deze apen kunt vertellen. Ze zijn zooooooo leuk!!!!!

Heel hartelijk dank !!!
Lindi

image004  Hallo
Dieses Wochenende habe ich sehr interessante Drei Affen Figuren entdeckt auf einem Flohmarkt in Pennsylvania USA und möchte gerne eine fachkundige Meinung hören.


In eBay habe ich über 500 Exemplare angeschaut, und habe auch in anderen Webseiten gesucht, aber habe nichts Vergleichbares gefunden, vor allem nicht in dieser Grösse. Die Verkäuferin erklärte, dass sie sie damals in einem Antikgeschäft in Süd Carolina gekauft hatte.


Ich bin sehr gespannt ob Sie etwas mehr über diese Affen erzählen können. Sie sind sooooooooo herzig!!!!

 

Vielen Dank!!!
Lindi

kamenation:

image002    

This kind of monkeys has come onto the market towards the end of the past century, so they are not really old. I do not know in which country they were made, but the markets have been flooded for some time with many different large statues, all made of the same material, a kind of hard plastic. (Never drop them on a hard floor, because they will probably break).

 

The complete set of monkeys, including the bench has been sold in Europe from 100 Euro upwards (approx. US$ 160). That is for a new set. On the internet I found a shop that presently offers them for 377 Euro (approx. US$ 600).

 

The same set of monkeys but larger also exists in bronze and is featured in my website. Just click here and check the various links on that page.

 

Please let me know what further information you may need. Of course I am interested to hear the end of the story and maybe you still want to send me a picture? Will this be the start of a Three-Monkeys-Collection? Who knows, welcome to the group!

 

image003   

Deze soort apen zijn tegen het einde van de vorige eeuw op de markt gekomen en ze zijn dus niet echt oud. Ik weet niet in welk land ze gemaakt zijn, maar een tijd lang werd de markt overstroomd met vele verschillende grote beelden die allemaal uit hetzelfde materiaal waren, een soort hardplastic. (Laat ze nooit op een harde vloer vallen, want ze zullen waarschijnlijk breken).

 

De complete set, inclusief het bankje werd in Europa voor 100 Euro of meer verkocht. (ca. US$ 160). Dat was dan voor een nieuwe set. In het internet heb ik nu een zaak ontdekt die ze voor 377 Euro aanbiedt. (ca. US$ 600).

 

Hetzelfde stel apen maar dan groter bestaat ook in brons en is hier op deze website te zien. Klik hier en dan op de diverse links in die bladzijde.

 

Laat me maar weten wat voor verdere informaties je nog nodig hebt. Natuurlijk interesseert het me om het verdere verloop te horen en misschien wil je nog een foto sturen? Wordt dit het begin van een HZZ verzameling? Wie weet en welkom in de groep!

image004   

Dieses Affentrio kam gegen Ende des letzten Jahrhunderts auf dem Markt und ist also nicht richtig alt. Ich weiss nicht aus welchem Land sie stammen, aber es gab damals eine richtige Flut von vielen verschiedenen Figuren, alle aus dem gleichen Material, eine Art Hart-Kunststoff. (Lass sie nie auf einem harten Untergrund fallen, da sie wahrscheinlich zerbrechen).

 

Ein kompletter Satz, inklusive Bank, wurde damals zu einem Neupreis von 100 Euro aufwärts angeboten (ca. US$160). Im Internet habe ich jetzt ein Geschäft gefunden, der sie für 377 Euro anbietet (ca. US$ 600).

 

Die gleichen Affen, aber dann grösser, gibt es auch in Bronze und die sind hier in dieser Webseite zu sehen. Hier klicken und dann auf die verschiedenen Links auf der Seite.

 

Lassen Sie mich wissen welche weiteren Einzelheiten noch benötigt werden. Selbstverständlich bin ich interessiert wie die Sache weiter geht. Ist dies vielleicht der Anfang einer Drei-Affen-Sammlung? Wer weiss, herzlich willkommen!

 

Comments from readers:

image002  Emil,
Thanks for your helpful info.  
This has been so much FUN corresponding with you .... a new friend. These little guys are so cute ... I can see why you and others are inspired to be collectors. I would love to attend a "Monkey Meeting" but am not sure yet if I will become a collector ....  I don't think that my husband could tolerate lots of monkeys throughout our house. ...(smile)... I have so enjoyed your communication.
Thanks again !
Lindi
from Maryland - USA

 

image003   Emil,
Dank je wel voor de nuttige informatie.  
Het was een plezier om met je te corresponderen ..... een nieuwe vriend. Deze apen zijn echt schattig .... Ik kan begrijpen waarom jij en anderen erdoor geinspireerd raken om ze te verzamelen.  Ik zou graag aan een verzamelaarsdag willen deelnemen, maar ik ben nog niet zeker of ik een verzamelaar wil worden....  ik geloof niet dat mijn echtgenoot het zou accepteren wanneer ons huis vol met apen staat ...(glimlach)... Ik heb werkelijk genoten van onze correspondentie. Nogmaals dank !
Lindi
in Maryland - USA

 

image004   Emil,
Danke für die wertvollen Auskünfte.  Unsere Korrespondenz war mir eine grosse Freude. ….ein neuer Freund. Diese Affen sind so herzig … Ich verstehe gut wie Du und andere Sammler davon begeistert sind und sie sammlen. 
Ich würde gerne an einem Sammlertag teilnehmen aber ich bin nicht sicher ob ich auch ein Sammler werde …….   Ich bin mir nicht sicher ob mein Mann ein Haus voller Affen akzeptieren würde ... Ich habe unsere Korrespondenz richtig genossen.  Nochmals Dank
Lindi
aus Maryland - USA

 

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact us

Home

Back to top