Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                          Appraisal: 070801-1

Name: Gloria

Country: USA

Date: August 1, 2007

Want to sell this item?: No

Pictures:

three wise monkeys  3 wise monkeys

Story:

 image002 I have a small piece featuring the three "evil" monkeys in the hear, speak and see order. It measures 3 and 1/2 inches wide by 2 and 1/2 inches high. It appears to be bronze but has some copper color showing through the finish. It weighs 7 ounces. I can send pictures if it will help. I bought it because my grandmother had one like it on her mantel when I was a child, which is why I bought this one in a shop. Does it have any value? Thank you. I love your site. Very informative. Regards, Gloria

image003 Ik bezit een klein beeldje dat horen zien en zwijgen voorstelt. De afmetingen zijn 9 cm breed en 6.5 cm hoog. Het lijkt of het van brons is, maar het heeft ook een beetje een koperkleur die doorschijnt. Het gewicht is 200 gr. Ik kan foto’s sturen als dat nodig is. Ik heb het gekocht omdat mijn grootmoeder zo’n beeldje had toen ik jong was en daarom heb ik deze aapjes in een winkel gekocht. Heeft het enige waarde? Bij voorbaat dank. Geweldige website met veel informaties. Groeten, Gloria.

image004 Ich besitze eine kleine Figur mit den drei Affen die nichts horen, sehen und sagen.  Die Masse sind 9 cm. breit und 6,5 cm hoch. Es sieht aus ob es aus Bronze ist, aber es scheint auch etwas Kupferfarbe durch. Es wiegt ca. 200 Gramm. Wenn erforderlich kann ich Bilder schicken.  Ich habe es gekauft weil meine Grossmutter solche Affen gehabt hat als ich jung war und deshalb habe ich diese Figur gekauft. Hat sie einen Wert? Zum voraus vielen Dank. Ich liebe Ihre Webseite. So viel Information. Grüsse, Gloria

Valuation:

image002 It is indeed a nice item. It originates from the Far East, but it is hard to say from which country. My guess is China. Over the years it has been reproduced in several materials, see picture below. It is not a common item, but it also is not very rare, something in between. For such items it is not so easy to give a price estimate, but about US$ 8 - 10 would be reasonable.

image003 Het is inderdaad een leuk beeldje. Het komt uit het Verre Oosten, maar het is moeilijk te zeggen uit welk land. I denk uit China. Het is in de loop de jaren veel gecopieëerd en in verschillende materialen, zie onderstaande foto. Het is geen algemeen beeldje, maar ook niet erg zeldzaam. Zo’n beetje ertussen in. Voor zulke artikelen is het nog moeilijk om een prijs aan te geven, maar ik denk dat 8 tot 10 dollar redelijk is.

image004 Es ist tatsächlich eine lustige Figur. Sie stammt aus dem Fernen Osten, aber es ist schwierig zu sagen aus welchem Land. Ich tippe auf China. Diese Figur wurde im laufe der Zeit oft und in unterschiedlichen Materialien kopiert, siehe Bild unten. Sie  ist nicht sehr allgemein, aber auch nicht sehr seltsam. Für solche Artikel ist es manchmal schwierig einen Preis anzugeben, aber 8 bis 10 US$ scheinen mir angemessen.

Explanatory Picture(s):

drei weisen affen

Comments from readers:

image002 I do thank you for your prompt reply, Emil. I am not surprised that my monkeys are not valuable, but I do like them because of my association of them with my grandmother. I will continue to enjoy looking at them for their sentimental value. Kind regards, Gloria

image003 Hartelijk dank Emil voor je snelle antwoord. Ik ben niet verbaasd dat mijn aapjes niet erg waardevol zijn, maar ik ben blij dat ik ze heb, in herinnering aan mijn grootmoeder. Ik zal graag naar ze blijven kijken vanwege hun sentimentele waarde. Hartelijke groeten, Gloria

image004 Herzlichen Dank Emil für die schnelle Antwort. Ich bin nicht überrascht, dass meine Affen nicht sehr wertvoll sind, aber ich liebe sie weil sie mich an meine Grossmutter denken lassen. Ich werde deshalb immer Freude daran haben als Erinnerungsstück. Herzliche Grüsse, Gloria

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken  um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact us

Home

Back to top