Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                            Appraisal: 080129-1

Name: Melissa Wilson

Country: USA

Date: January 28, 2008

Want to sell this item?: no

Pictures:

image003

Story:

image002  While renovating my grandmother’s house we found a little statue of the 3 monkeys. They have Japan engraved on the back of them, they are very worn and at first I couldn’t make out what they were.  I went and washed them with some water and immediately I knew that they were speak no evil, see no evil, hear no evil.  They kind of look like at one time they might have been reddish in color.  They are only about an inch tall and grouped very close together.  I was just wondering if they might be worth something.  Probably not since they are so worn.   

image003   Toen we het huis van mijn grootmoeder aan het renoveren waren, vonden we een klein beeldje met de drie apen. Op de achterkant staat Japan gegraveerd, ze zijn erg versleten en in het begin had ik geen idee wat het was. Ik ben het beeldje toen gaan afwassen en zag toen meteen dat het horen, zien en zwijgen was. Het ziet er naar uit dat ze ooit eens rood geweest zijn. Ze zijn ongeveer 2.5 cm hoog en zitten heel dicht bij elkaar. Ik vroeg me af of ze enige waarde hebben. Waarschijnlijk niet omdat ze zo versleten zijn.   

image004  Als wir das Haus meiner Grossmutter instand stellen wollten fand ich diese kleine 3-Affenfigur. Auf der Rückseite steht „Japan“; es ist stark abgenutzt und am Anfang wusste ich gar nicht was es war. Ich habe sie dann gewaschen und sah dann gleich, dass es die 3 Nicht-hören-sehen-sagen Affen waren. Sie sehen so aus ob sie früher mal rot gefärbt waren.  Sie sind ca. 2.5 cm hoch und sitzen sehr dicht beieinander. Ich überlegte mir ob sie etwas Wert sind, vermutlich nicht, weil sie sehr abgenutzt sind.

Valuation:

image002  This item is one of several designs of small 3-monkeys figurines that have been imported into the USA in large quantities, mostly during the first part of last century. Below are pictures of similar designs. The fact that the monkeys are marked “Japan” indicates that they have been produced as souvenir items. If they were cultural or religious items, there would have been no reason to mark them with the word “Japan”. If at all necessary, it would then have been in Japanese characters.

Interesting is, that these and similar items are only found in the USA and Canada and hardly ever in Europe.

Because of the huge quantities and also because they are not very attractive to look at, these items are not valuable, especially not when they are in poor condition. (Maybe a few US$). Best is to treasure them in memory of your grandmother and to keep them as a conversation piece.

image003  Dit is één van een aantal verschillende kleine HZZ beeldjes die ooit in grote hoeveelheden in de USA geimporteerd zijn, vooral in de eerste helft van de vorige eeuw. Hieronder staan wat foto’s van vergelijkbare exemplaren. Het feit dat het woord “Japan” erop staat, duidt aan dat deze als souvenir gedacht zijn. Als het culturele of religieuze beeldjes zouden zijn, was er geen enkele reden om er “Japan” op te schrijven. Indien nodig zouden dit Japanse schrifttekens moeten zijn. Interessant is dat deze en vergelijkbare beeldjes alleen in de USA en Canada gevonden worden en haast nooit in Europa.

Door de grote hoeveelheden en ook omdat ze er niet erg attractief uitzien, hebben dze beeldjes niet veel waarde, vooral niet als ze in een slechte toestand zijn. (ik denk daar aan een paar US$). Het beste is om ze in herinnering aan je grootmoeder te bewaren en ze als gespreksthema onder vrienden te gebruiken.

image004  Dies ist eine von mehreren Ausführungen von kleinen Drei-Affenfiguren, die damals in grosse Mengen in die USA importiert wurden, vor allem in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Unten stehen ein paar Bilder von ähnlichen Ausführungen. Die Tatsache, dass das Wort „Japan“ darauf steht, deutet darauf hin, dass es Souvenirartikel sind. Wenn es kulturelle oder religiöse Artikel wären, gäbe es keinen einzigen Grund „Japan“ zu schreiben, höchstens etwas in japanischer Schrift. Interessant ist, dass diese und vergleichbare Figuren nur in USA und Kanada gefunden werden und fast nie in Europa. Wegen den grossen Mengen und die Tatsache, dass diese Figuren nicht sehr attraktiv sind, haben sie einen geringen Wert, vor allem wenn sie in schlechtem Zustand sind. (Ich denke da ein paar US$). Ich glaube, dass es am Besten ist diese Affen in Erinnerung Ihrer Grossmutter zu bewahren und sie mal als Gesprächsthema unter Freunden zu verwenden.

Explanatory Picture(s):

image008 image010 image012 image014

Comments from readers:

image002

 

image003

image004 

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact us

Home

Back to top