Appraisal - Valuation

Waardebepaling - Schätzung

affensymbol3

www.three-monkeys.info                          Appraisal: 071112-1

Name: Amanda Brown

Country: United Kingdom

Date: November 12, 2007

Want to sell this item?: no

Pictures:

image003

image008

Story:

image002  I inherited a set of three wise monkeys from my Grandmothers estate.  They were my Great Grandfathers’ he brought them back whilst in the Merchant Navy.  I wondered if anyone could tell me some of their history. They have either Japanese or Chinese writing on the back of the centre monkey and they appear to be in some kind of bone or ivory with a black base. Dimensions wise I would say they are about 3.5 inches high by 4 inches wide and about and 1.5 inches deep.  There is a little damage on one of the monkeys.

If anyone can help I would be most grateful. They are not in the best condition but I always remember them as being in my Great Grandmothers room and so they are of great sentimental value.

image003  Ik heb een horen zien en zwijgen beeldje uit de erfenis van mijn grootmoeder. Het was van mijn overgrootvader die het ooit meegebracht had van de Grote Vaart. Ik vraag me af of iemand me iets meer over de geschiedenis van dit beeldje kan vertellen. Op de achterkant van het middelste aapje staan Japanse of Chinese tekens en het lijkt me dat de aapjes van been of ivoor zijn en ze staan op een zwart voetstukje. Wat de afmetingen betreft zou ik zeggen, dat ze ongeveer 9 cm hoog, 10 cm breed en 4 cm diep zijn. Een van de aapjes is licht beschadigd.

 

Als iemand hier kan helpen, zou ik er heel blij mee zijn. Ze zijn niet in de beste toestand, maar ik herinner me altijd dat ze bij mijn overgrootmoeder stonden en ze hebben daardoor veel sentimentele waarde voor me.

image004  Ich besitze eine Drei-Affenfigur aus der Erbschaft meiner Grossmutter. Mein Urgrossvater hat diese Affen damals von einer Handels-Schiffsreise mitgebracht. Ich möchte wissen ob jemand etwas mehr über diese Affen erzählen kann. Auf der Rückseite des mittleren Affen stehen Japanische oder Chinesische Schriftzeichen und ich glaube, dass das Material Elfenbein oder Knochen ist. Die Figur ist ca. 9 cm hoch, 10 cm breit und 4 cm tief. Es gibt eine leichte Beschädigung bei einem der Affen.

 

Wenn jemand hier Auskunft geben kann, wäre ich sehr dankbar. Die Figur ist nicht in bestem Zustand, aber ich erinnere mich, dass sie im Zimmer meiner Urgrossmutter stand und deshalb hat sie für mich einen emotionellen Wert.

Valuation:

image002  It is indeed an interesting item. It originates from the Far East, most probably China. If you want to know more about the meaning and the history of the 3-monkeys symbol, you can find most information on the Frequent Questions page of this website.

The material of your monkeys is neither ivory nor bone, but probably a kind of chalk.

Over the years this particular design been reproduced in several materials and colours, as you can see from the pictures here below. It is not a common item, but it also is not very rare, something in between.

Because of the marking at the back we can assume that it most probably is an “original design” item. Unfortunately your monkeys are damaged, which make them not very interesting for collectors. Treasure them in memory of your great grandparents and enjoy.

 

image003  Het is inderdaad een interessant beeldje. Het komt uit het Verre Oosten, waarschijnlijk uit China. Als je meer wil weten over de betekenis en de geschiedenis van het Horen, Zien en Zwijgen symbool, kun je veel informatie vinden op de bladzijde met Veelgestelde Vragen in deze website. Het materiaal van deze aapjes is geen ivoor of been, maar waarschijnlijk gips (kalk). Dit model aapjes is in de loop de jaren veel gecopieëerd en in verschillende materialen gemaakt, zie onderstaande foto’s. Het is geen algemeen beeldje, maar ook niet erg zeldzaam. Zo’n beetje ertussen in. Door het merkje op de achterkant kunnen we aannemen dat het vermoedelijk een “origineel” is. Helaas is het beeldje beschadigd, waardoor het voor verzamelaars niet  erg interessant is. Bewaar het goed in herinnering aan je overgrootouders en geniet ervan.

image004  Es ist tatsächlich eine interessante Figur. Sie stammt aus dem Fernen Osten, vermutlich China. Wenn Sie mehr über die Bedeutung und Geschichte des Drei-Affensymbols wissen möchten, können Sie viel Information auf der Seite mit den Oft gestellten Fragen in dieser Webseite finden. Das Material dieser Affen ist weder Elfenbein noch Knochen, sondern Gips. Dieses Modell wurde im laufe der Zeit oft und in unterschiedlichen Materialien kopiert, siehe untenstehenden Bilder. Sie  ist nicht sehr allgemein, aber auch nicht  seltsam. Durch die Markierung auf der Rückseite können wir annehmen, dass es vielleicht ein „Original“ ist. Leider ist diese Figur beschädigt, wodurch sie für Sammler nicht interessant ist. Bewahren Sie es gut auf in Erinnerung Ihrer Urgrosseltern  und erfreuen Sie sich daran.

Explanatory Picture(s):

image015 image016 image017 image018

Comments from readers:

image002 

Thank you so much that is very nice of you. Kindest regards, Amanda

 

image003

Hartelijk dank, dat is heel aardig van je. Hartelijke groeten, Amanda

image004 

Vielen Dank, das ist sehr nett. Herzliche Grüsse, Amanda

Click here to view all other appraisals.

Hier klikken om alle andere waardepalingen te zien.

Hier klicken um alle anderen Schätzungen zu sehen.

DISCLAIMER

Please note that these free online appraisals are based on the pictures and information that you send us and therefore hypothetical in nature. Although made to the best of our knowledge and based on the most current information available, they should not be used for insurance purposes or similar, nor are they intended as an offer to buy. Our online appraisals are provided as general information and for their educational value only!

Please report dead links

Contact us

Home

Back to top