Horen zien en zwijgen

 

Leven in de wereld van doven
is leven in een wereld zonder geluid
een wereld vol stilte
vol onmacht
een wereld vol haat en stil verdriet
leven in de wereld van een dove
is leven vol hoop voor morgen

leven in de wereld van blinden
is leven in een wereld zonder licht
een wereld zo donker vol onmacht
een wereld vol haat en stil verdriet
leven in de wereld van een blinde
is leven vol hoop voor morgen

leven in de wereld van een stomme
is leven in een wereld zonder stem
een wereld vol keelklanken vol onmacht
een wereld vol haat en stil verdriet
leven in de wereld van een stomme
is leven vol hoop voor morgen

leven in de wereld van de mens
is leven als blinde doven en stomme
een wereld vol onmacht
een leven zo uitzichtloos zonder dat iemand luistert
en zonder zeggenschap
leven in de wereld van de mens is
leven vol hoop voor morgen

 

Threekids 2006

Please report dead links

Contact us

Home

Back to top