Unique & Unusual No Evils

Unieke & Bijzondere HZZ - Einzigartige & Spezielle „3 Affen“

Scroll down for more

www.three-monkeys.info

hear see and speak no evil statues from Zaire (former Belgian Congo)

 

Item:

Three wooden No Evil Sculptures

Drie houten Horen Zien en Zwijgen figuren

Drei Nicht-sehen-hören-sagen Holzfiguren

Origin:

Zaire (former Belgian Congo)

Zaire (vroeger Belgisch Congo)

Zaire (vorher Belgisch Kongo)

Year:

Not exactly known, but probably over 75 years old.

Niet bekend, maar vermoedelijk meer dan 75 jaar oud.

Nicht bekannt, aber vermutlich mehr als 75 Jahre alt.

Dimensions:

each ca. 30” x 9” x 8”

ieder ca. 75 x 22 x 20 cm

je ca. 75 x 22 x 20 cm

Description:

These sculptures were brought to Europe by a Belgian missionary. The story is that these were “grave statues”.

Deze figuren zijn door een Belgische missionaris naar Europa gebracht. Volgens het verhaal waren dit “graf-standbeelden”.

Diese Skulpturen wurden von einem Belgischen Missionar nach Europa gebracht. Es wurde gesagt, dass diese Grab-Statuen waren.

Collection:

Emil Schuttenhelm

Notes: